Sök
Cirkulation 8/21

Därför blir det stopp för bättre rening

Det händer gång på gång att det blir avslag på tillståndsansökningar till myndigheter eller domstolar. Besluten är ibland svåra att förstå, särskilt om de från början föreslagna åtgärderna totalt sett anses bättre för miljön. Kommer svenska reningsverk i kläm mellan faktiska förhållanden i Sverige och EU-rätten?

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)