Sök
Cirkulation 6/20

Avloppsslam sett ur ett riskperspektiv

Fakta, rädsla och känslor formar tillsammans uppfattningar om hur slam ska ­hanteras på åkermark på helt avgörande sätt. Det visar den långdragna slamdebatten tydligt. En upplevd risk är också en risk.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)