Sök
Cirkulation 4/21

Artificiell intelligens i vattenverket

Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) är tekniker som till följd av sina självlärande egenskaper vid bearbetning av stora mängder data lämpar sig för styrning och hjälp vid dricksvattenberedning. Sättet att bearbeta, analysera och lära av informationen är under snabb utveckling.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)