Sök
Cirkulation 3/22

AOC och dess roll i distributionsnät

För att kunna leverera ett mikrobiologiskt säkert dricksvatten av hög kvalitet bör det vara biologiskt stabilt under distribution. En exakt definition av vad det innebär saknas men underförstått ska vattenkvaliteten inte försämras mellan vattenverk och tappkran. AOC är ett mått på den instabila fraktionen av DOC (löst organiskt kol) och är en del av bedömningen av biostabilitet.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)