Sök
Cirkulation 8/08

Tekniskt fokus: Tryckstabiliseringsventil förhindrar rörbrott

TryckStabiliseringsVentil, TSV, är den svenska benämningen på en ventil som numera används flitigt utomlands, där man ­använder det engelska uttrycket Pressure Reducing Valve, PRV. Ventilen reducerar trycket men stabiliserar det också så att det matade rörnätet befrias från de tryckvariationer och tryckslag som så småningom leder till ­rörbrott.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Annons:
VAK 2022