Sök
Cirkulation 1/10

Problem i slam men ingen katastrof

Under 2009 blommade slamdebatten upp till full styrka. Frågan om huruvida avloppsslam är lämpligt som gödsel på våra åkrar är glödhet. Huvudfrågan har handlat om hur förorenat slammet är.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Annons:
VAK 2020