Sök
Cirkulation 4/13

Pilotanläggning ska testa NOM-reduktion

Pilotanläggningen på Lovö ­vattenverk håller på att rustas upp. Nu trimmas referenslinjen för att så långt som möjligt likna dricksvattenproduktionen i verket. Sedan ska en ny testlinje installeras med kontinuerlig magnetisk jonbytesteknik för att reducera NOM.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Annons:
VAK 2022 EB