Sök
Cirkulation 3/12

Från branschen: "Vattenskyddet måste stå i rimlig proportion till konkreta hot"

Dagens vattenskyddsmodell fungerar dåligt. Stora delar av Sveriges jordbruksmark är på väg att hamna i vattenskyddsområden med stränga restriktioner trots att det i många fall inte finns några konkreta problem.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Annons:
VAK 2022