Sök
Cirkulation 6/12

Från branschen: "Målet är att samla, utveckla och sprida kunskap och praktik"

Ett utvecklingscentrum för vatten, med ambitionen att bli en nationell nod vid Östersjön, etableras i Campus Roslagen, Norrtälje. Efter en förstudie i augusti, har Norrtälje kommun gått in i en startfas för etablering av Utvecklingscentrum för vatten. Målet är att etablera ett utvecklingscentrum för vatten för att samla, utveckla och sprida vattenrelaterad kunskap och praktik i samhället. Centret består av en paraplyorganisation med underavdelningar för att uppnå målet att etablera en agenda för vatten i samhället.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Annons:
VA-mässan 2022