Sök
Cirkulation 5/14

Från branschen: "Behövs mer, bättre och tidigare dialog vid upphandlingar"

Hur gör vi bättre offentliga affärer? Mer, bättre och tidigare dialog, svarar majoriteten av de parter som är inblandade i VA-upphandlingar. Det visar en enkätundersökning som Varim har genomfört. Och resultatet av de pilotprojekt med tidig dialog som just nu genomförs i Norge ger enkätdeltagarna rätt. De offentliga ­upphandlingarna inom VA-sektorn behöver effektiviseras. Det krävs innovation och nya lösningar för att klara framtida utmaningar och skärpta miljökrav. Det är också viktigt att VA-abonnenterna får full valuta för sina taxor, inte minst mot bakgrund av att de flesta bedömer att taxorna kommer att behöva höjas.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Annons:
Wateraid