Sök
VA-årsboken

VA Ingenjörerna Renare Vatten RV AB


Postadress
Vretenvägen 9
171 54 SOLNA

Telefon
+46(0)84730000

Internet
E-post

Besöksadress
Vretenvägen 9, 171 54 Solna

Filialer, etc
Vi har 3 st regioner och finns på 5 orter:
Stockholm, Karlstad, Linköping, Malmö och Örebro

FÖRETAGSFAKTA

Organisationsnr
VA Ingenjörerna Renare Vatten RV AB
Sätesort
Solna
Etablerat år
1990
Antal sysselsatta
ca 50
Årsomsättning
ca 350 miljoner kronor

KONTAKTPERSONER

Verkställande Direktör

Anders Ekström
Telefon: +46 (0)703 492767
E-post: aek@vaing.com

Affärsområdeschef Kommunal

Henrik Held
Telefon: +46 (0)703 125876
E-post: heh@vaing.se

Affärsområdeschef Industri

Per-Anders Broström
Telefon: +46 (0)706 316207
E-post: pbr@vaing.se

Affärsområdeschef Processvatten

Andreas Eriksson
Telefon: +46 (0)706 599093
E-post: aer@vaing.se

Affärsområdeschef Automation & IT

Kenneth Wulcan
Telefon: +46 (0)705 629326
E-post: kew@vaing.se

Miljö- och kvalitetsansvarig

Mia Ströman
Telefon: +46 (0)73 057 17 84
E-post: mia.stroman[a]vaing.se

HR chef

Marie Gralén
Telefon: +46 (0)706 96 94 83
E-post: marie.gralen@vaing.se

MER OM FÖRETAGET

VA Ingenjörerna den kompletta funktionsleverantören inom vatten- och slambehandling som sedan år 1990 utfört projekt från Idé till färdig Anläggning. Vi erbjuder en komplett portfölj av högteknologiska processlösningar samt tillhörande service och underhåll med garantier för funktion och prestanda åt både Kommunala och Industriella kunder.

Vi erbjuder hållbara helhetslösningar för hela vatten- och slamcykeln, vilket gör oss till den naturliga samarbetspartnern för våra kunder.

Dricksvattenproduktion
Vår styrka är att vi beaktar hela vattenförsörjningskedjan och vet hur man förädlar råvatten. Genom vår långa erfarenhet av alla typer av teknologilösningar kan vi leverera ett hållbart och säkert vatten.

Avloppsvattenrening
Vi strävar alltid efter att leverera den mest kundanpassade och kostnadseffektiva processlösningen, oavsett om utsläppskraven gäller uppgradering, förnyelse eller design av helt nya anläggningar.

Slamdisponering
Genom att se slam som en resurs skapar vi ett hållbart kretslopp. Vi utvecklar hela tiden energisnåla och långsiktiga lösningar för biogasproduktion till hållbar återföring av näringsämnen så som fosfor.

Komplett vattenleverantör till industrin
Vår långa erfarenhet av att leverera processvattenlösningar med bästa tillgängliga teknologi, samt färdiga paketlösningar med service och underhåll för ultrarent vatten, alltid anpassade till industrins specifika behov.

Automation & IT
Med vårt mångåriga och unika processkunnande kan vi erbjuda kundanpassade lösningar för styr och övervakning tillsammans med lättanvända verktyg för att följa upp och kontinuerligt förbättra de olika processerna inom vattenrening.

VA-Operatör är utvecklat och anpassat för övervakning av VA-system och VA-processer.
VA-Optima är ett unikt verktyg utvecklat för optimering av vattenreningsprocesser samt energieffektivisering.
Mimer-VA, ett verksamhetssystem för hantering av dokumentation, planering och uppföljning av VA-verksamheten, tex kvalitetsuppföljning och miljöledning.

Klicka för att visa vår annons.


ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001
EMAS
Vattenindustrin
Föreningen Vatten
Svenskt Vatten
Swepump
Teknikföretagen
Svensk Automation
ITF
SSTT
Geotec
VVS-fabrikanterna