Sök
VA-årsboken

VA Ingenjörerna Renare Vatten RV AB


Postadress
Vretenvägen 9
171 54 SOLNA

Telefon
+46(0)84730000

Internet
E-post

Besöksadress
Vretenvägen 9, 171 54 Solna

Filialer, etc
Vi har 3 st regioner och finns på 5 orter:
Stockholm, Karlstad, Linköping, Malmö och Örebro

FÖRETAGSFAKTA

Organisationsnr
VA Ingenjörerna Renare Vatten RV AB
Sätesort
Solna
Etablerat år
1990
Antal sysselsatta
ca 60
Årsomsättning
ca 250 miljoner kronor

KONTAKTPERSONER

Verkställande Direktör

Anders Ekström
Telefon: +46 (0)703 492767
E-post: aek@vaing.com

Sälj- och Marknadschef

Henrik Held
Telefon: +46 (0)703 125876
E-post: heh@vaing.se

Affärsområdeschef Automation & IT

Kenneth Wulcan
Telefon: +46 (0)705 629326
E-post: kew@vaing.se

Affärsområdeschef Processvatten

Andreas Eriksson
Telefon: +46 (0)706 599093
E-post: aer@vaing.se

Miljö- och kvalitetsansvarig

Mia Ströman
Telefon: +46 (0)73 057 17 84
E-post: mst@vaing.se

HR chef

Marie Gralén
Telefon: +46 (0)706 96 94 83
E-post: marie.gralen@vaing.se

MER OM FÖRETAGET

VA Ingenjörerna (VAI) erbjuder att i nära samarbete med våra kunder och på ett hållbart sätt leverera kompletta system för vattnets kretslopp.

VAI har sedan år 1990 tagit ansvar för hela leveransen, från rådgivning via funktion och genomförande till service och eftermarknad.

Vi levererar en komplett kompetens och erfarenhet av design, process och styrning för vattenanläggningar åt både Kommunala och Industriella kunder.


Dricksvattenproduktion
Vår styrka är att vi beaktar hela vattenförsörjningskedjan och vet hur man förädlar råvatten. Genom vår långa erfarenhet av alla typer av teknologilösningar kan vi leverera ett hållbart och säkert vatten.

Avloppsvattenrening
Vi strävar alltid efter att leverera den mest kundanpassade och kostnadseffektiva processlösningen, oavsett om utsläppskraven gäller uppgradering, förnyelse eller design av helt nya anläggningar.

Slamdisponering
Genom att se slam som en resurs skapar vi ett hållbart kretslopp. Vi utvecklar hela tiden energisnåla och långsiktiga lösningar för biogasproduktion till hållbar återföring av näringsämnen så som fosfor.

Komplett vattenleverantör till industrin
Vår långa erfarenhet av att leverera processvattenlösningar med bästa tillgängliga teknologi, samt färdiga paketlösningar med service och underhåll för ultrarent vatten, alltid anpassade till industrins specifika behov.

Automation & IT
Med vårt mångåriga och unika processkunnande kan vi erbjuda kundanpassade lösningar för styr och övervakning tillsammans med lättanvända verktyg för att följa upp och kontinuerligt förbättra de olika processerna inom vattenrening.

VA-Operatör är utvecklat och anpassat för övervakning av VA-system och VA-processer.
VA-Optima är ett unikt verktyg utvecklat för optimering av vattenreningsprocesser samt energieffektivisering.
Mimer-VA, ett verksamhetssystem för hantering av dokumentation, planering och uppföljning av VA-verksamheten, tex kvalitetsuppföljning och miljöledning.

Klicka för att visa vår annons.


ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
EMAS
Vattenindustrin
Föreningen Vatten
Svenskt Vatten
Swepump
Teknikföretagen
Svensk Automation
ITF
SSTT
Geotec
VVS-fabrikanterna