Sök
VA-årsboken

RADONETT


Postadress
Box 64
795 21 Rättvik

Telefon
0248-107 00

Internet
E-post
info[a]radonett.se

Besöksadress
Hällbergsväg 46, 795 32 Rättvik


FÖRETAGSFAKTA

Organisationsnr
556312-2653
Sätesort
RÄTTVIK
Etablerat år
1929
Antal sysselsatta
15
Årsomsättning
45 miljoner kronor

KONTAKTPERSONER

Ägare/VD

Martin Geber
Telefon: 070-6649817
E-post: martin[a]radonett.se

Teknisk support

Gustav Nilsson
Telefon: 0248-102 78
E-post: info[a]radonett.se

Försäljning

Peter Nyström
Telefon: 070-5575977
E-post: peter[a]radonett.se

MER OM FÖRETAGET

Tillverkare av återströmningsskydd i kategori 5 för reningsverk och avloppspumpstationer samt radonavskiljare för rening av gaser ur vatten.

Radonett AirGap är en serie återströmningsskydd i kategtori 5 som används på avloppspumpstationer, reningsverk, bevattningsanläggningar,  lantbruk, slakterier, sprinklersystem och för process- och kylvattensystem t.ex för kylning av pumpar i värmeverk. Alla modellerna går att utrusta med frekvensstyrning. Återströmningsskydden är baserade på vår radonavskiljarkonstruktion som i sig är är ett brutet vattensystem. Alla ingående komponenter har över 200 miljoner driftstimmar. Enbart komponenter av högsta kvalitet används. En stor fördel med vår konstruktion av återströmningsskydd är att de går att övervaka och ta ut driftsiinformation samt att vi inte använder flottörer för nivåreglering vilka ofta orsakar bräddningsproblem.

Tack vare styrkortets uppbyggnad kan driftsinformation och larm tas ut till övervakningssystem som t ex driftsindikering, torrkörningsskydd, pumpalarm och bräddning.

Sedan 1994 tillverkas Radonett radonavskiljare i Rättvik. Radon­avskiljare används för att ta bort gasflyktiga ämnen i dricksvatten så som radongas, svavleväte, aggressiv kolsyra samt höja lågt pH-värde.

Klicka för att visa vår annons.


ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
EMAS
Vattenindustrin
Föreningen Vatten
Svenskt Vatten
Swepump
Teknikföretagen
Svensk Automation
ITF
SSTT
Geotec
VVS-fabrikanterna