Sök
VA-årsboken

Purac AB


Postadress
Box 1146
221 05 Lund

Telefon
046-19 19 00

Internet
E-post

Besöksadress
Traktorvägen 11, 226 60 Lund

Filialer, etc
Torsåsgatan 3A, 392 39 Kalmar
Bromsarevägen 9, 291 59, Kristianstad
Ekbacksvägen 28, 168 69 Bromma
Varlabergsvägen 29, 434 39 Kungsbacka
Solbakken 10, 3402 Lier, Norge

FÖRETAGSFAKTA

Organisationsnr
556229-3125
Sätesort
Lund
Etablerat år
1956
Antal sysselsatta
130
Årsomsättning
582 miljoner kronor

KONTAKTPERSONER

VD

Ulrika Nordeborg
Telefon: +46 702 03 70 72
E-post: ulrika.nordeborg@purac.se

Försäljningschef

Henrik Aplander
Telefon: +46 702 48 32 03
E-post: henrik.aplander@purac.se

Affärsutvecklare

Peter Thulin
Telefon: +46 708 39 40 88
E-post: pt@purac.se

Regionchef Sälj & Projekt

Erik Timander
Telefon: +46 708 39 40 68
E-post: erik.timander@purac.se

Service- & Reservdelsansvarig

Hans Jansson
Telefon: +46 727 19 38 00
E-post: hans.jansson@purac.se

MER OM FÖRETAGET

Vi är experter på att designa, utveckla och uppföra anläggningar och processer inom rent vatten, biogas och avlopp. Men vår passion är att se till att våra partners, kunder och kollegor arbetar som ett team med ett gemensamt mål: ett renare och mer hållbart samhälle.

Vi är en pålitlig partner som hjälper dig att nå dina verksamhetsmål. Med rätt kunskap, djup insikt och stort engagemang får du tillsammans med oss den kvalitet och trygghet som du behöver för att lyckas.
Vi lever detta med våra kunder, partners och kollegor.

Experterna du behöver

Vår styrka är att vi sätter samman en skräddarsydd anläggning för varje enskilt kundbehov.

Vi på Purac har erfarenhet av att utforma kompletta anläggningar och också ett stort kunnande i att vara med och arbeta fram lösningar för utökad kapacitet/optimerad drift för befintliga anläggningar. Från processval och processutformning för att klara uppsatta kundkrav till anläggningsutformning och hydraulik för att passa platsen där anläggningen ska byggas samt eventuella befintliga processteg.En partner med gedigen erfarenhet

Vi har erfarenhet av att utforma kompletta anläggningar och vi har också stort kunnande i att vara med och arbeta fram lösningar för utökad kapacitet/optimerad drift för befintliga anläggningar.

I vår organisation har vi kompetens för att driva genomförandefasen med projektering, detaljkonstruktion, inköp och uppförande.


Vi gör processdesign, anläggningsdesign och projektgenomförande. Vi driftsätter, utbildar, följer upp, verifierar garantikörningar och har även en serviceorganisation som kan hantera både driftsavtal och serviceavtal eller bara vara en hjälpande hand när det behövs.

Få andra företag kan konkurrera med vår lista av framgångsrikt genomförda kontrakt. Vi har kunder med vitt skilda förutsättningar och varje anläggning är unik. Därför är vi stolta över vår förmåga att anpassa anläggningar och arbetsmetoder till lokala, tekniska, juridiska, traditionella och kulturella förhållanden. Purac utvecklar ständigt nya processer för att öka effektiviteten, minska drifts- och underhållskostnader och för att krympa anläggningarnas storlek. För mer kontaktuppgifter, se www.purac.se/kontakt/

Klicka för att visa vår annons.


ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
EMAS
Vattenindustrin
Föreningen Vatten
Svenskt Vatten
Swepump
Teknikföretagen
Svensk Automation
ITF
SSTT
Geotec
VVS-fabrikanterna