Sök
VA-årsboken

Nordkalk


Postadress
Box 901
731 29 Köping

Telefon
010-476 25 00

Internet
E-post
info[a]nordkalk.com

Besöksadress
Verkstadsgatan, 261 35 Landskrona


FÖRETAGSFAKTA

Organisationsnr
556073-4054
Sätesort
Lärbro
Etablerat år
1898
Antal sysselsatta
1000
Årsomsättning
€ 304 miljoner

KONTAKTPERSONER

CEO

Hannu Hautala
Telefon: +358207537107
E-post:

Försäljningsdirektör

Håkan Wernersson
Telefon: 010-4762562
E-post: hakan.wernersson[a]nordkalk.com

Försäljningschef Miljö

Solveig Jakobsson
Telefon: 010-476 25 51
E-post: solveig.jakobsson[a]nordkalk.com

Rådgivare Lantbruk

Agneta Pettersson
Telefon: 070-2756912
E-post: agneta.pettersson[a]nordkalk.com

MER OM FÖRETAGET

Nordkalk är den ledande leverantören av kalkstensbaserade produkter och lösningar i norra Europa. Vi levererar viktiga råmaterial till ett stort antal industrier såsom papper- och cellulosaindustrin, stål- och gruvindustrin, bygg- och kemiindustrin.

Nordkalks lösningar bidrar till renare luft och vatten liksom en ökad produktivitet inom lantbruket. Nordkalk bedriver verksamhet nära våra kunder på fler än 30 orter i 10 länder runt Östersjön och i Centraleuropa med gruvor och täkter i sex länder.

Företaget sysselsätter 1000 personer och hade en omsättning på 304 miljoner Euro 2017. Nordkalk är ett helägt dotterbolag till finska Rettig Group.

Produkter/Agenturer: Krossad och mald kalk- och dolomitsten, bränd kalk samt släckt kalk. Varumärket för alla produkter är Nordkalk.

Specialprodukter för vatten och miljö:

Högren bränd- och släckt kalk.

Nordkalk Filtra G, Granulerad släckt kalk

Nordkalk Filtra A, Alkaliska filtermaterial bestående av kalkstenskross för enkel, miljövänlig och säker pH justering av vatten.

Nordkalk Fostop Slam, Kalkstabilisering av avloppsslam för effektiv hygienisering, avsättning och hantering.

Nordkalk Fostop Filter, Reaktiva filtermaterial för t ex fosforrening.

Nordkalk Fostop Struktur, Strukturkalkning mot fosforläckage.

Nordkalk Fostop Dike, Kalkfilterdiken för bättre dränering och mot fosforläckage.

Kompetens: Water Group är Nordkalks expertgrupp som ansvarar för alla vattenreningsprodukter. En samlad expertis gör det lättare för kunden att få största möjliga nytta av den verksamhet som kan relateras till vattenreningskemikalier och -processer.

Nyckelord är effektivitet, samarbete och kundens behov.

Water Group ansvarar både för kommunal och industriell vat­tenrening.

Nordkalks forsknings- och utvecklingspersonal samarbetar kontinuerligt med marknad och kunder för att få nya produkter och applikationer.

Organisationer/Certifiering: ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 och OHSAS 18001:2007. Sellihca. P-märkt sjökalk.

Övrigt: Nordkalk har gett ut en manual kallad “Kalkhandbok för vattenrening” som behandlar kalkanvändning inom vattenrening (till exempel hanteringsteknik).

Klicka för att visa vår annons.


ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001
EMAS
VARIM
Föreningen Vatten
Svenskt Vatten
Swepump
Teknikföretagen
Svensk Automation
ITF
SSTT
Geotec
VVS-fabrikanterna