Sök
VA-årsboken

Huddinge Elteknik AB


Postadress
Åvägen 36
141 30 Huddinge

Telefon
08-711 66 10

Internet
E-post
info[a]huel.seFÖRETAGSFAKTA

Organisationsnr
556594-8931
Sätesort
Huddinge
Etablerat år
1972
Antal sysselsatta
20
Årsomsättning
ca 35 miljoner kronor

KONTAKTPERSONER

Försäljnings-ansvarig

Martin Larsson
Telefon: 070-521 87 99
E-post: martin.larsson[a]huel.se

Försäljning/ Projektledning

Eva Hällsås
Telefon: 070-521 88 05
E-post: eva.hallsas[a]huel.se

Försäljning/ Projektledning

Sara Schilt
Telefon: 070-760 29 67
E-post: sara.schilt[a]huel.se

MER OM FÖRETAGET

Huddinge Elteknik AB är ett fristående företag för konstruktion och leverans av el-, styr- och reglerutrustning för VA-, energi- och gasanläggningar inom kommuner och industrier.

Produkter
Elkonstruktionsarbete för kraft och manöveranläggningar.

Tillverkning och leverans av automatikskåp för kraftförsörjning, styr- och reglerutrustning med olika styrsystemfabrikat.

Programmering och driftsättning av processanläggningar. ­Leve­rans och kundanpassningar av överordnade driftövervaknings­­system.

Utbildning av anläggningspersonal.


Kompetens
I våra åtaganden ingår systemlösningar från idé­stadium fram till färdig anläggning samt leverans av automatik omfattande hårdvara och programvara.

Systemlösningen baseras på våra medarbetares processkunnande och information från beställare och specialistkonsulter.

Referenser
Vi har utfört ett stort antal styr- och reglerinstallationer för anläggningar inom VA, gasproduktion, energilagring och industri både inom Sverige och utomlands.

Våra uppdragsgivare är huvudsakligen kommuner, maskinleverantörer och anläggningsföretag.

Kontakta oss gärna för mer information eller besök vår hemsida: huel.se

Klicka för att visa vår annons.


ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
EMAS
Vattenindustrin
Föreningen Vatten
Svenskt Vatten
Swepump
Teknikföretagen
Svensk Automation
ITF
SSTT
Geotec
VVS-fabrikanterna