Sök
VA-årsboken

GPA Flowsystem AB


Postadress
Brovägen 5
266 75 Hjärnarp

Telefon
+46 (0)431-44 58 00

Internet
E-post


Filialer, etc
Säljkontor i Göteborg, Stockholm och Gävle

FÖRETAGSFAKTA

Organisationsnr
556424-7046
Sätesort
Hjärnarp
Etablerat år
1982
Antal sysselsatta
45
Årsomsättning
210 miljoner kronor

KONTAKTPERSONER

VD

Markus Darinos
Telefon: +46 (0)431-44 58 10
E-post: md@gpa.se

Försäljningschef

Marcus Hermansson
Telefon: +46 (0)31-750 42 91
E-post: mh@gpa.se

Svets & Utbildning

Rasmus Wickman Karlsson
Telefon: +46 (0)431-44 58 15
E-post: raka@gpa.se

MER OM FÖRETAGET

BRA FLÖDE I INFRASTRUKTUREN KRÄVER EN ERFAREN HELHETSLEVERANTÖR
Under många år har vi levererat systemlösningar och komponenter till infrastruktur som rör vatten och avlopp – allt från ledningsnät och dagvattenhantering till vattenreservoarer och reningsverk. Som Skandinaviens bredaste helhetsleverantör av produkter och med en gedigen teknisk kunskap hjälper vi dig att skapa ett optimalt flöde genom hela installationen.
 
STOR KOMPETENS KRING INFRASTRUKTUR FÖR VA
Beroende på vilken typ av infrastruktur det handlar om ser behovet
av att hantera flöden ut på olika sätt. Ledningsnät behöver rör med olika egenskaper beroende på om de ska hantera avlopp, fjärrkyla, gas eller dricksvatten. Dagvattenhantering kräver i många fall både dränrännor, rörsystem och rätt dimensionerade pumpstationer som kan gå dygnet runt, dagar i sträck. Vattenreservoarer behöver dricksvattengodkända liningsystem för betongskydd. Ett nytt vattenverk har ett brett behov av allt från flänsskydd och gallerdurk till rörsystem, kopplingar och slangar. På GPA har vi arbetat med infrastruktur under många år. Vi har både erfarenheten och de produkter som behövs för att lösa alla dessa utmaningar och mer därtill.
 
STORT LAGER OCH TRYGG LEVERANS
Genom åren har vi kontinuerligt breddat vårt sortiment och lagerför idag rör och rördelar i en mängd olika dimensioner och material, men även betongliners, linjeavvattning, pumpstationer, ventiler, svetsmaskiner, verktyg och allt annat som krävs för en fungerande installation. 
 
GPA produkter i VA-applikationer
 
Ledningsnät
Brett sortiment av rör & rördelar i PE100-RC
Svetsmaskiner & verktyg för svetsning av plaströrssystem
Utbildningar i plastsvetsning med EWF-certifiering
 
Vattenreservoarer
Unik betongskyddsliner för vattenreservoarer
 
Dagvattenhantering
Linjeavvattning rännor i både plastmaterial & betong Oljeavskiljare
Bakvattenventiler för att förhindra översvämningar i källare
 
Vatten- och reningsverk
Kompletta rörsystem för kemikaliehantering
Gallerdurk i plast för aggressiva miljöer 

Klicka för att visa vår annons.


ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
EMAS
Vattenindustrin
Föreningen Vatten
Svenskt Vatten
Swepump
Teknikföretagen
Svensk Automation
ITF
SSTT
Geotec
VVS-fabrikanterna