Sök
VA-årsboken

Gemit Solutions AB


Postadress
Sätraängsvägen 96
182 37 Danderyd


Internet
E-post

Besöksadress
Drottning Kristinas väg 53, 114 28, Stockholm


FÖRETAGSFAKTA

Organisationsnr
556574-8646
Sätesort
Danderyd
Etablerat år
1999
Antal sysselsatta
5
Årsomsättning
5 miljoner kronor

KONTAKTPERSONER

VD

Jonas Bäckman
Telefon: +46 734-439-930
E-post: jonas.backman@gemit.se

Sales Director

Martin Ljungström
Telefon: +46 707-880-819
E-post: Martin.Ljungstrom@gemit.se

Account Executive

Marianna Berbeyer
Telefon: +46 760-905-307
E-post: marianna.berbeyer@gemit.se

MER OM FÖRETAGET

Gemit utvecklar och levererar IT-lösningar och relaterade tjänster. Genom att kombinera verksamhetskompetens med innovativ design får kunden lösningar för att visualisera komplex information på ett enkelt sätt. Informationen kan delas i hela organisationen för att på så sätt veta mer, göra mer och skapa verklig förbättring tillsammans.

Vi är kända för att leverera användarvänliga lösningar med snabb support som är i världsklass.

aCurve®
Ta rätt beslut med aCurve – idag har alla större processindustrier ett system, SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), för att övervaka och styra anläggningen. Problemet är att systemen ofta är komplicerade, svåra att söka i och i allmänhet helt anpassade för driftingenjörer. Med aCurve kan alla hitta vad de letar efter – utan ansträngning eller lång startsträcka. Både processingenjörer och sällananvändare känner sig hemma med aCurve.

I aCurve ligger fokus på prestanda, användarvänlighet och översikt. Den snabba sökfunktionen ger tillgång till all lagrad data via konnektorer från redan befintliga databaser. Källor kan vara SCADA Historians, Lab-system, SMHI och befintliga kundspecifika databaser. Det går lätt att söka och plocka fram information och allt kan sparas som ett projekt. Med en flexibel rapportmodul som baseras på Microsoft Excel kan du själv designa dina rapporter snyggt och enkelt med givna tidsintervaller som automatiskt mailas ut vid rätt tidpunkt.

EnvoMap®
Boosta miljöarbetet med uppströmsverktyget EnvoMap – ett lättförståeligt webbaserat stöd för miljöförbättringar som ger ökad vattenkvalitet i sjöar och hav. Med EnvoMap får du allt samlat på ett ställe - en helhetssyn över utsläppsbelastningen med geografisk placering. Systemet är en helt webbaserad tjänst med lättnavigerade kartor. Det är enkelt att överblicka inkommande föroreningar och snabbt kunna ta del av analysrapporter för att fatta de bästa besluten för miljön.

Med EnvoMap kan en noggrann kemikalieinventering göras bland de verksamheter som ligger inom upptagningsområdet. Verksamhetsutövarna fyller smidigt i sin förbrukning online direkt i EnvoMap. Den skapade kemikalielistan kan verksamhetsutövaren själv använda för att uppfylla lagen om egenkontroll. Granskningen av de inrapporterade kemikalielistorna sker på några sekunder så att du kan fokusera på utfasningen av farliga kemikalier.

sourceAnalytics®
Effektivisera ditt uppströmsarbete med sourceAnalytics – ett kartbaserat beräkningsverktyg för substansflödesanalys, med syfte att identifiera och kvantifiera källor till inkommande vatten till avloppsreningsverk. Målet är att stödja ett effektivare uppströmsarbete för att öka slam– och vattenkvalitet i sjöar, hav och reningsverk.

Kickstarta uppströmsarbetet om du aldrig har bedrivit det inom kommunen, få stöd när du bedriver belastningsinventeringar, kör olika framtidsscenario, identifiera problematiska områden eller få en snabb överblick av de olika föroreningskällor med hjälp av sourceAnalytics.

envoCAS®
Spåra farliga kemikalier med envoCAS – med hjälp av envoCAS kan du kontrollera CAS-nummer mot tio olika begränsningsdatabaser på 1 sekund. Resultatet ger dig en snabb överblick av ämnets miljöfarliga egenskaper.

Klicka för att visa vår annons.


ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001
EMAS
VARIM
Föreningen Vatten
Svenskt Vatten
Swepump
Teknikföretagen
Svensk Automation
ITF
SSTT
Geotec
VVS-fabrikanterna