Sök
VA-årsboken

Gemit Solutions AB


Postadress
Sätraängsvägen 96
182 37 Danderyd


Internet
E-post

Besöksadress
Drottning Kristinas väg 53, 114 28, Stockholm


FÖRETAGSFAKTA

Organisationsnr
556574-8646
Sätesort
Danderyd
Etablerat år
1999
Antal sysselsatta
10
Årsomsättning
10 miljoner kronor

KONTAKTPERSONER

VD

Jonas Bäckman
Telefon: +46 734-439-930
E-post: jonas.backman@gemit.se

Key Account Manager

Erika von Hage
Telefon: +46736445324
E-post: erika.vonhage@gemit.se

MER OM FÖRETAGET

Gemit utvecklar och levererar IT-lösningar och relaterade tjänster. Genom att kombinera verksamhetskompetens med innovativ design får kunden lösningar för att visualisera komplex information på ett enkelt sätt. Informationen kan delas i hela organisationen för att på så sätt veta mer, göra mer och skapa verklig förbättring tillsammans.

Vi är kända för att leverera användarvänliga lösningar med snabb support som är i världsklass.

aCurve®

Arbeta datadrivet med aCurve – den digitala verkligheten för dagens VA operatörer blir mer och mer komplex. Data samlas från en rad olika system såsom SCADA, laboratorier, underhållssystem, SMHI, uppkopplade vattenmätare, IoT sensorer och även manuella inmatningar. Data hamnar i olika databaser vilket gör att analys och felsökning är mycket tidskrävande, vilket leder till att stora värden försvinner på grund av avsaknad av möjligheten att enkelt skaffa sig en fullständig och korrekt bild över situationen.

Med aCurve så kan tiden för rapportering sänkas med 90%. Frilägg viktiga resurser från tidskrävande rapportering till att istället jobba med processförbättringar och energibesparingar. Använder en processingenjör aCurve, så går felsökningen upp till fyra gånger snabbare tack vare ett användarvänligt effektivt gränssnitt.

Låt oss guida in er i framtiden där ni omvandlar befintlig data till något extremt värdefullt med hjälp av dataanalys och artificiell intelligens och maskininlärning.

  • Prediktivt underhåll – varna innan en anläggningstillgång går sönder
  • Gör rapporter till interaktiva hjälpmedel för att följa upp processer och anläggningstillgångar
  • Prediktera vattenförbrukning
  • Prediktera inkommande vatten
  • Optimera processer genom att göra upptäckter
  • Analysera data från IoT sensorer tillsamman med processdata
  • Effektiv felsökning

EnvoMap®

Boosta miljöarbetet med uppströmsverktyget EnvoMap – ett lättförståeligt webbaserat stöd för miljöförbättringar som ger ökad vattenkvalitet i sjöar och hav. Med EnvoMap får du allt samlat på ett ställe - en helhetssyn över utsläppsbelastningen med geografisk placering. Systemet är en helt webbaserad tjänst med lättnavigerade kartor. Det är enkelt att överblicka inkommande föroreningar och snabbt kunna ta del av analysrapporter för att fatta de bästa besluten för miljön.

Med EnvoMap kan en noggrann kemikalieinventering göras bland de verksamheter som ligger inom upptagningsområdet. Verksamhetsutövarna fyller smidigt i sin förbrukning online direkt i EnvoMap. Den skapade kemikalielistan kan verksamhetsutövaren själv använda för att uppfylla lagen om egenkontroll. Granskningen av de inrapporterade kemikalielistorna sker på några sekunder så att du kan fokusera på utfasningen av farliga kemikalier.

Klicka för att visa vår annons.


ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001
EMAS
Vattenindustrin
Föreningen Vatten
Svenskt Vatten
Swepump
Teknikföretagen
Svensk Automation
ITF
SSTT
Geotec
VVS-fabrikanterna