Sök
VA-årsboken

Brenntag Nordic AB


Postadress
Hyllie Boulevard 31
215 32 Malmö

Telefon
040-28 73 00

Internet

Besöksadress
Hyllie Boulevard 31, Malmö

Filialer, etc
Vevgatan 2, Borås
Landsvägen 52, Sundbyberg

FÖRETAGSFAKTA

Organisationsnr
556051-5974
Sätesort
Malmö
Etablerat år
1948
Antal sysselsatta
140
Årsomsättning
1 600 miljoner kronor

KONTAKTPERSONER

Sven-Erik Adolfsson
Telefon: 08-544 707 58
E-post: sven.adolfsson@brenntag-nordic.com

Johanna Langborger
Telefon: 040-28 73 06
E-post: johanna.langborger@brenntag-nordic.com

Hjalmar Loeb
Telefon: 08-544 707 54
E-post: hjalmar.loeb@brenntag-nordic.com

Stefan Mattsson
Telefon: 08-544 707 55
E-post: stefan.mattsson@brenntag-nordic.com

MER OM FÖRETAGET

Vi har i knappt 60 år arbetat inom vattenreningsområdet och erbjuder ett brett sortiment av vattenreningskemikalier och filtermaterial som få kan matcha.

Vi samarbetar med de mest framstående producenterna inom vattenbehandling och våra produkter är speciellt utvalda för att uppfylla de höga krav som ni som kund ställer på kvalitet, ekonomi och inte minst miljömässig hållbarhet.

Vi har en gedigen kunskap om våra produkter och genom att satsa fortlöpande på utbildning och goda kemikaliekunskaper kan vi erbjuda er den kunskap och trygghet ni har rätt att kräva av er kemikalieleverantör. Förutom vår djupa kunskap om våra produkter kan vi hjälpa till med försök i laboratorie- pilot- och fullskala.

Vi lagerför ett stort antal produkter och kan därmed garantera snabba och säkra leveranser. Via våra leverantörer eller våra systerföretag i Norden och Europa kan vi dessutom med kort varsel erbjuda en mängd specialkemikalier.

Vi levererar vattenreningskemi till filter och anläggningsbyggnader, simhallar, anläggningar för rening av industriellt spillvatten samt svenska kommuners dricksvatten- och avloppsreningsverk.

Kommunal avloppsvattenrening
Fosforreduktion
Järn- och aluminiumkoagulanter
Organiska koagulanter (även förnyelsebara och biologiskt nedbrytbara)

Kväverening/Biologisk vattenrening
Fosforsyra
Kolkällor (både klassade och oklassade)

Läkemedelsrening
Aktivt kol

PFAS-avskiljning
Aktivt kol
Filtermaterial med enzymer
Jonbytare

Slamavvattning och slamförtjockning
Flytande och fasta flockulanter (polymerer)
Polyakrylamid, men även förnyelsebara och nedbrytbara produkter

Kommunal dricksvattenproduktion
Desinficering
Kalcium- och natriumhypoklorit
Klordioxidlösning (både som färdig lösning, men även genom generering på plats)
Natriumklorit

Filtrering
Aktivt kol
Alkaliska fitermaterial (avsyrningsmassor)
Antracit
Filtersand
Jonbytare

Fällning och flockning
Järn- och aluminiumkoagulanter
Flytande och fasta flockulanter (polymerer)
Vattenglas

Järn- och manganreduktion
Kalium- och natriumpermanganat

pH-justering
Kalcinerad soda
Natronlut och natriumhydroxid
Syror


Klicka för att visa vår annons.


ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
EMAS
Vattenindustrin
Föreningen Vatten
Svenskt Vatten
Swepump
Teknikföretagen
Svensk Automation
ITF
SSTT
Geotec
VVS-fabrikanterna