Sök
VA-årsboken

Brenntag Nordic AB


Postadress
Hyllie Boulevard 34
215 32 Malmö

Telefon
040-28 73 00


Besöksadress
Hyllie Boulevard 31, Malmö

Filialer, etc
Vevgatan 2, Borås
Landsvägen 52, Sundbyberg

FÖRETAGSFAKTA

Organisationsnr
556051-5974
Sätesort
Malmö
Etablerat år
1948
Antal sysselsatta
140
Årsomsättning
1 600 miljoner kronor

KONTAKTPERSONER

Sven-Erik Adolfsson
Telefon: 08-544 707 58
E-post: sven.adolfsson@brenntag-nordic.com

Johanna Langborger
Telefon: 040-28 73 06
E-post: johanna.langborger@brenntag-nordic.com

Hjalmar Loeb
Telefon: 08-544-707-54
E-post: hjalmar.loeb@brenntag-nordic.com

Stefan Mattsson
Telefon: 08-544 707 55
E-post: stefan.mattsson@brenntag-nordic.com

MER OM FÖRETAGET

Brenntag Nordic AB har i knappt 60 år arbetat inom vattenreningsområdet.

Mycket få, om ens någon, har ett lika brett sortiment av vattenreningskemikalier och filtermaterial som vi. Våra produkter är speciellt utvalda för att uppfylla de höga krav som våra kunder ställer på kvalitet, ekonomi och inte minst bra miljöval.

De producenter vi representerar och har ett nära samarbete med är de mest framstående inom vattenbehandlingsområdet.

Vi lagerför ett stort antal produkter för att på så sätt kunna garantera snabba och säkra leveranser. Via våra leverantörer eller våra systerföretag i Europa kan vi dessutom med kort varsel erbjuda en mängd specialkemikalier.

Filtermaterial:
Cabot/Norit och Comelt
, aktivt kol.
GEH Wasserchemie, järnhydroxid
Inversand
, greensand.
Kronos, KRONOPure
Purolite
, jonbytare.
Rheinkalk Akdolit, alkaliska massor och antracit.
Råda Sand, filtersand.

Kemikalier:
Borregaard
, natriumhypoklorit.
Brenntag, Brenntaplus (oklassad kolkälla).
Brenntag, Clorious2 (stabil kloridoxidlösning).
Caffaro, natriumklorit
Carus
, kalium- och natriumpermanganat.
Diverse leverantörer, etanol och metanol (kolkällor)
Diverse leverantörer, syra/alkali/oxidations- och desinfektionsprodukter.
Dow, Acumer (anti-scaling och dispergeringsmedel för pann- och kylvatten).
Kemira, fällningskemikalier/syra/polymerer/skumdämpare.
Lonza, kalciumhypoklorit.
Novasol, Na3T (fällningsmedel för tungmetaller).
Ouvrie, skumdämpare
Solvay, soda/bikarbonat.

Kompetens: Vi har en gedigen kunskap om våra produkter och genom att satsa på fortlöpande utbildning och goda kemikaliekunskaper kan vi erbjuda våra kunder den kunskap och trygghet de har rätt att kräva av en kemikalieleverantör. Förutom vår djupa kunskap om våra produkter kan vi hjälpa till med försök i laboratorie-, pilot- och fullskala.

Referenser: Våra kunder är filter- och anläggningsbyggare, simhallar, anläggningar för rening av industriellt spillvatten samt svenska kommuners vatten- och avloppsreningsverk.

Klicka för att visa vår annons.


ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001
EMAS
Vattenindustrin
Föreningen Vatten
Svenskt Vatten
Swepump
Teknikföretagen
Svensk Automation
ITF
SSTT
Geotec
VVS-fabrikanterna