Sök
VA-årsboken

Aarsleff Rörteknik AB


Postadress
Box 2013
196 02 Kungsängen

Telefon
08-594 764 00

Internet

Besöksadress
Symmetrivägen 29, 196 37 Kungsängen

Filialer, etc
Regionkontor: Aarsleff Rörteknik AB, Äsperedsgatan 9, 424 57 Gunnilse

FÖRETAGSFAKTA

Organisationsnr
556071-3009
Sätesort
Kungsängen
Etablerat år
1992
Antal sysselsatta
100
Årsomsättning
270 miljoner kronor

KONTAKTPERSONER

VD

Stefan Indahl
Telefon: 08-594 764 15
E-post: stefan.indahl@aarsleff.se

Produktionschef

Lars Benzeriane
Telefon: 08-594 764 05
E-post: lars.benzeriane@aarsleff.se

Anbud & Kalkylchef

Tobias Pettersson
Telefon: 08-594 76 407
E-post: tobias.pettersson@aarsleff.se

Affärschef fastighet

Anna Johnsdotter
Telefon: 08-594 76 410
E-post: anna.johnsdotter@aarsleff.se

HR-Chef

Johanna Sandberg
Telefon: 0768-301 325
E-post: johs@aarsleff.com

MER OM FÖRETAGET

Aarsleff Rörteknik består av en grupp ledande specialister inom schaktfri ledningsförnyelse. I mer än tre decennier har vi genomfört förnyelseprojekt över hela Sverige, från Norrbotten till Skåne.

Vårt fokus är alltid hållbara och kostnadseffektiva lösningar med minimal påverkan på miljö och omgivning.

Våra kunder finns inom kommuner, industri, väg, järnväg, samfällighets- och bostadsrättsföreningar. Vi levererar allt från mindre till stora och omfattande projekt.

Med schaktfri ledningsförnyelse menar vi att vi bygger nya rör i gamla rör utan att gräva. Aarsleff har utvecklat en egen innovativ och schaktfri teknik med flexibla foder som förs in i befintliga och skadade ledningar utan att man behöver gräva upp hela marken.

Utan att infrastrukturen behöver bytas ut infordrar vi bland annat spillvattenledningar, dagvattenledningar och processledningar – systemet blir som nytt. Mycket komplexa renoveringsarbeten av rörsystem kan genomföras i de svåraste av samhällsmiljöer med minimala störningar på omgivningen.

Våra egenframtagna flexibla foder går att anpassa efter varje specifik situation och studier visar att de har en förväntad livslängd på minst hundra år.

Aarsleff Rörteknik är en del av den internationella byggkoncern, Per Aarsleff A/S, som med sina tre verksamhetsområden, anläggning, grundläggning och rörteknik har över 6 000 anställda över hela världen och är börsnoterade på Nasdaq OMX Copenhagen. Inom koncernen fokuserar vi på att integrera spetskompetenserna inom de olika verksamheterna till en stark gemensam projektkultur.

Marknad nord/öst:
Thomas Månsson, entreprenadsäljare
thomas.mansson@aarsleff.se
08-594 764 11

Andreas Westling, entreprenadsäljare
andreas.westling@aarsleff.se
08-594 794 13

Jon-Reidar Bakos, entreprenadsäljare
jon-reidar.bakos@aarsleff.se
08-594 764 20

Joel Häggström, entreprenadingenjör
joel.haggstrom@aarsleff.se
08-594 764 08

Marknad syd/väst
Cennet Petersson, entreprenadsäljare
cennet.petersson@aarsleff.se
031-86 56 41

Emil Lundmark, entreprenadsäljare
emil.lundmark@aarsleff.se
031-86 56 47

Torbjörn Blomster, entreprenadingenjör
torbjorn.blomster@aarsleff.se
031-86 56 45

Maga Gishkaev, entreprenadingenjör
maga.gishkaev@aarsleff.se
031-86 56 42

Klicka för att visa vår annons.


ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001
EMAS
VARIM
Föreningen Vatten
Svenskt Vatten
Swepump
Teknikföretagen
Svensk Automation
ITF
SSTT
Geotec
VVS-fabrikanterna