Sök
VA-årsboken

Aarsleff Pipe Technologies AB


Postadress
Box 2013
196 02 Kungsängen

Telefon
08-594 764 00

Internet

Besöksadress
Symmetrivägen 29, 196 37 Kungsängen

Filialer, etc
Regionkontor: Aarsleff Rörteknik AB, Äsperedsgatan 9, 424 57 Gunnilse

FÖRETAGSFAKTA

Organisationsnr
556071-3009
Sätesort
Kungsängen
Etablerat år
1992
Antal sysselsatta
135
Årsomsättning
400 miljoner kronor

KONTAKTPERSONER

VD

Stefan Indahl
Telefon: 0709413447
E-post: stefan.indahl@aarsleff.se

Vice VD/Operativ chef

Victor Julin
Telefon: 0728-55 63 36
E-post: victor.julin@aarsleff.se

HR-Chef

Johanna Sandberg
Telefon: 0768-301 325
E-post: johs@aarsleff.com

Teknisk Chef

Lars Benzeriane
Telefon: 0709-413 405
E-post: lars.benzeriane@aarsleff.se

Marknadschef

Emil Lundmark
Telefon: 0709413447
E-post: emil.lundmark@aarsleff.se

MER OM FÖRETAGET

Aarsleff Pipe Technologies är specialister inom schaktfri ledningsförnyelse i mark och relining i fastigheter. I mer än tre decennier har vi genomfört förnyelseprojekt över hela Sverige. Vårt fokus är alltid hållbara och kostnadseffektiva lösningar med minimal påverkan på miljö och omgivning.

Vi levererar allt från små till stora och omfattande projekt. Med schaktfri ledningsförnyelse menar vi att vi bygger nya rör i gamla rör utan att gräva. Aarsleff har utvecklat schaktfri teknik med flexibla foder vilket innebär att man inte behöver gräva. Vi infordrar spillvattenledningar, dagvattenledningar och processledningar – systemet blir som nytt. Vi erbjuder tillgång till alla material och all teknik som behövs för att tillgodose alla förutsättningar. Vi gör din utmaning till  vårt ansvar och vårt partnerskap är din garanti för ett bra slutresultat.

Aarsleff Pipe Technologies är en del av den internationella byggkoncern, Per Aarsleff A/S, som med sina tre verksamhetsområden, anläggning, grundläggning och rörteknik har över 8 000 engagerade anställda över hela världen och är börsnoterade på Nasdaq OMX Copenhagen. Inom koncernen fokuserar vi på att integrera spetskompetenserna inom de olika verksamheterna till en stark gemensam projektkultur


Marknad nord/öst:
Tobias Pettersson, säljansvarig
tobias.pettersson@aarsleff.se
0709-413 407

Thomas Månsson, entreprenadsäljare 
thomas.mansson@aarsleff.se
0709-413 411

Andreas Westling, entreprenadsäljare
andreas.westling@aarsleff.se
0709-413 413

Jon-Reidar Bakos, entreprenadsäljare
jon-reidar.bakos@aarsleff.se
0709-413 420

Jonas Eklund, entreprenadsäljare
jonas.eklund@aarsleff.se
076-10 775 02

Marknad syd/väst
Cennet Petersson, säljansvarig
cennet.petersson@aarsleff.se
0709-413 441

Henrik Svensson, entreprenadsäljare
henrik.svensson@aarsleff.se
0723-998 970

Daniel Aldén, entreprenadsäljare
daniel.alden@aarsleff.se
0709-413 446

Klicka för att visa vår annons.


ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
EMAS
Vattenindustrin
Föreningen Vatten
Svenskt Vatten
Swepump
Teknikföretagen
Svensk Automation
ITF
SSTT
Geotec
VVS-fabrikanterna