Sök

Visar sökresultat för: virus

VA-aktuellt

Calicivirus i dricksvattnet i Saxdalen

Vattenproblem Ludvika kommun har konstaterat att abonnenterna i Saxdalen har Calicivirus som orsakar vinterkräksjuka, i sitt dricksvatten. En kokningsrekommendation har rått för vattnet under en tid. ... Läs mer

Annons:
VAK 2022
VA-aktuellt

Ny kunskap om norovirus i ytvattentäkter

Det förekommer norovirus i landets stora ytvattentäkter. I såväl Mälaren som Ringsjön och Göta Älv har detekterbara halter av norovirus kunnat mätas, främst under vinterhalvåret. En ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling pekar på vikten av att vattenverk har två till tre välfungerande ... Läs mer

VA-aktuellt

Kokt i Evertsberg

Under våren och den första delen av sommaren var vattenproblemen i Everts­berg i Älvdalen en följetong för invånare och VA-personal. Informations­mötena om vattnet på bygdegården avlöste varandra och först den 26 juni kunde kokningsrekommendationen som utlystes den 21 april tas bort.Det var under ... Läs mer

Annons:
Paab 2022