Sök

Visar sökresultat för: vattenverk

VA-aktuellt

Vattenverk inviger slamavvattning

Idag inviger Stockholms läns landshövding Per Unckel Norrvattens nya slamavvattningsanläggning vid Görvälnverket i Järfälla.Norrvatten kommer inom kort att upphöra med att deponera vattenverksslam i viken utanför Görvälnverket i Järfälla. I stället kommer vattenverksslammet att tas omhand på ett ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenverk i Hammerdal ligger för lågt

Det vattenverk i Hammerdal, Strömsunds kommun, som varit hotat av översvämning är byggt på för låg nivå. Det anser kringboende som menar att kommunen inte tog hänsyn till tidigare rekordår när vattenverket byggdes på 1990-talet.Richard Persson är VA-ansvarig i Strömsunds kommun och han håller med.– Jag ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattennivåerna sjunker i Jämtland

De höga vattennivåerna i Jämtland avtar nu. Även i Hammerdal, Strömsunds kommun, där kommunen fått problem med vattenförsörjningen sjunker vattnet undan. De mätningar som kommunens personal utförde under söndagen visar att vattennivåerna i Hammerdal fortsätter att sjunka. Nu är den totala minskningen ... Läs mer

VA-aktuellt

Åska slog ut vattenförsörjningen i Örebro

Sent igår kväll slogs vattenförsörjningen i Örebro ut under ett några timmar av ett åskoväder. Åskan slog ner i vattenverket och Örebro och flera omkringliggande orter tappade vattenförsörjningen.– Så vitt vi vet nu så slogs ett ställverk ut av åskan, det drabbade vår elförsörjning olyckligt och både vår ... Läs mer

VA-aktuellt

Problem med vattenproduktionen i Skellefteå

Extremt höga vattennivåer i Skellefteälven tvingade kommunen att stänga av produktionen vid vattenverket Aborren under måndagen. Vattentillgången för nästan 50 000 personer hotades men klockan 22.30 kunde man sätta igång produktionen igen efter ett par timmars provdrift av verket som delvis blev ... Läs mer

Annons:
VAK 2022
VA-aktuellt

Godare vatten i Borås

Igår nyinvigdes Sjöbo vattenverk i Borås efter omfattande renoveringsarbeten. Kommunen har investerat 77 miljoner kronor i nya processer och lokaler.Vattenverket förser cirka 80 000 Boråsare med dricksvatten. (EW) ... Läs mer

Cirkulation 3/10

Bort med uran ur dricksvattnet

Uran i dricksvatten har länge varit ett icke-problem. Uran mäts inte och märks inte. Trots det så finns det på sina håll i landet. I Uppsala pågår försök med reningsmetoder.I slutet av februari slog lokalradion i Upp­sala på stora trumman. –Uppsalas kommunala dricksvatten har fyra gånger så höga uranhalter ... Läs mer

VA-aktuellt

Invigning i Örebro

I mars återinvigdes den nyrenoverade delen av Skråmsta vattenverk i Örebro.– I princip har vi gått igenom hela kemsteget, berättar avdelningschef Lars Ferbe.Det började med en idétävling i slutet av 1990-talet och en utredning där kemdelen var en del.Efter en omprioritering där man började med vattentäkt ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattnet osäkert i Karlstad under flera dagar

I lördags drabbades Karlstad och Hammarö av stora vattenproblem sedan huvudledningen från Sörmons vattenverk sprungit läck. Vattnet kom tillbaka till invånarna efter ett halvt dygn men de flesta måste koka vattnet innan användning.Det var vid tretiden natten till lördagen som den stora läckan ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt vatten i Vilshult

I samhället Vilshult en mil norr om Olofström var det igår invigning av den nya vattenledningen från Olofström. En överföringsledning från centralortens reningsverk ersätter det uttjänta lokala vattenverket från 1966.Vilshult har cirka 400 invånare och projektet har kostat 5,6 miljoner kronor. ... Läs mer

Annons:
Paab 2022