Sök

Visar sökresultat för: vattentäkt

VA-aktuellt

Bolmen tunnelns sista sträcka säkras

I Bolmentunneln som förser stora delar av Skåne med dricksvatten har två ras lagats och förstärkningsarbeten utförts på en sträcka av 35 kilometer. Nu töms också den sista sträckan av tunneln för att besiktigas. – Ursprungligen bedömde vi att arbetet skulle vara färdigt efter de två rasen, men nu tömmer vi ner ... Läs mer

VA-aktuellt

Älmhults dricksvatten tas från Helge å?

I en utredning om Älmhults framtida vattenförsörjning framgår att den nuvarande vattentäkten Möckeln är utsatt för många potentiella hot. Därför framstår Helge å i Delary som huvudalternativ  till framtida råvattentäkt, skriver Smålands Posten.Andra möjligheter är att att använda Lagan eller ... Läs mer

VA-aktuellt

Mittsverige Vatten borrar för reservvattentäkt

Mittsverige Vatten vill ha en ny reservvattentäkt för att säkra tillgången på dricksvatten för Timrå och norra Sundsvall, skriver Sundsvalls Tidning. Provpumpning sker nu i samma grundvattenstråk som den ordinarie täkten på Vivstamon, men i ett annat läge utefter Indalsälven. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

E4 genom Nolby vattentäkt?

Nu är ansökan på gång till länsstyrelsen i Västernorrland när det gäller ny dragning av E4. Vägverket ska i mars skicka in ansökan om att få dra vägen genom Nolby vattentäkt som förser 12 000 människor i södra Sundsvall och Njurunda med vatten. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt vatten till Skinnskatteberg

Skinnskatteberg i norra Västmanland ska få en ny vattentäkt. Efter år av utredningar har kommunfullmäktige nu godkänt planerna på en ny vattentäkt i Färna. En milslång råvattenledning ska byggas in till vattenverket. Budgeten är på 17 miljoner kronor och förhoppningen är att ha anläggningen klar under ... Läs mer

Annons:
Xylem 2019
Cirkulation 1/10

Säker dricksvattentäkt viktigt i Katrineholm

Katrineholms nya vattenförsörj­ning får dubbelt av det mesta. Dubbla råvattentäkter, dubbla infiltrationssystem, dubbla överföringsledningar och dubbla desinfektionssteg.Dagens vattentäkt för centrala Katri­neholm ligger i ett industriområde och utredningar runt vattenförsörjningen har ... Läs mer

VA-aktuellt

Länsstyrelse kritisk mot farligt gods

Länsstyrelsen i Kronoberg ger Vägverket tre år att bygga skyddsåtgärder vid Växjös och Alvestas vattentäkt Bergaåsen. Om Vägverket inte uppfyller kraven på tre år kan man från länsstyrelsen tänka sig att stänga E4:an för farligt gods, enligt Sveriges Radio Kronoberg.Varje månad passerar hundratusen ton ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny vattentäkt i Sölvesborg

Sölvesborgs kommun har efter provborrningar ansökt om att få anlägga nya grundvattentäkter på Lister norr om Hällvik och vid Mjällby Ljunga. Vattenförsörjningen i kommunen är ansträngd med bevattningsförbud de tre senaste somrarna. Långsiktiga beräkningar visar att man kan få svårt med ... Läs mer

VA-aktuellt

Kommunalt VA till Helgö

Helgö i Mälaren ska ha kommunalt vatten och avlopp senast 1 juli 2016, skriver Dagens Nyheter. Detta efter ett beslut i Statens VA-nämnd. På ön som tillhör Ekerö kommun har allt fler sommarboenden förvandlats till permanentboenden, samtidigt som ön ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde. Den långa ... Läs mer

VA-aktuellt

Miljööverdomstolen ogillar överklagande om Bäste träsk

Miljööverdomsstolen tar inte upp frågan om huruvida Gotlands kommun ska få utöka vattenuttaget ur Gotlands största sjö, Bäste Träsk. Tre privatpersoner hade överklagat miljödomstolens tidigare beslut men miljööverdomsstolen anser att de inte har rätt att överklaga. Cirkulation har skrivit tidigare ... Läs mer

Annons:
Paab 2018