Sök

Visar sökresultat för: vattenskyddsområde

VA-aktuellt

Nytt vattenskyddsområde i Eskilstuna

Vattenskydd Eskilstuna kommun har beslutat om nytt grundvattenskydd för kommunens huvudvattentäkt Hyndevad. ... Läs mer

VA-aktuellt

Samarbete kring vattenskyddsområde

Vattenskyddsområde Sex kommuner längs Göta älv samarbetar om ett förslag till nytt vattenskyddsområde längs älven. Ärendet ligger nu hos Länsstyrelsen Västra Götaland. ... Läs mer

VA-aktuellt

Höga ersättningar efter vattenskyddsområde

Vattenskydd Eskilstuna kommun tvingas betala en hög ersättning till Rossviks säteri för uteblivna intäkter efter att ett vattenskyddsområde införts. Kommun väljer nu att inte överklaga det ärende till Högsta domstolen som gäller 48,5 miljoner kronor i ersättning till ägaren av Rossviks säteri. ... Läs mer

VA-aktuellt

Utredning pågår efter dieselutsläpp vid vattentäkt

Dieselolycka I Tystberga, Nyköpings kommun, uppmanas invånarna fortfarande att vara sparsamma med vattnet efter det dieselutsläpp som skedde på E4 sent onsdag 17 januari. ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenskydd kan hindra sjukhusbygge i Gävle

Vattenskydd Gästrike Vatten arbetar just nu med att kartlägga grundvattenströmmarna i Gävle-Valboåsen. Borrningar vid sjukhuset i Gävle avgör om en sjukhusexpansion är möjlig, eller om sjukhuset måste flyttas från åsen. ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2021
VA-aktuellt

Kommuner kan ställa höga krav på bekämpningsmedel

Vattenskydd De kommunala miljökontoren kan ställa krav på simuleringskörningar när lantbrukare begär tillstånd för att använda bekämpningsmedel i vattenskyddsområden. Samtidigt kan inte ett generellt värde på kväveläckage från marken tillämpas. Det står klart efter domslut i Mark- och ... Läs mer

VA-aktuellt

Lantbrukare stämmer kommun efter skärpta regler

Skyddsområde En markägare och jordbrukare i Simrishamnstrakten stämmer Simrishamns kommun och Ystad-Österlenregionens Miljöförbund på grund av nya riktlinjer för besprutning inom skyddsområden för vattentäkter. Det skriver Ystads Allehanda. ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenskydd prioriteras för lågt

Över en miljon svenskar får sitt dricksvatten från vattentäkter som helt saknar skydd. Nära hälften av alla svenskar får sitt dricksvatten från täkter med ett delvis föråldrat eller omodernt vattenskydd. Det framgår i en ny undersökning som SGU genomfört på uppdrag av Svenskt Vatten.– Tillståndet är ... Läs mer

VA-aktuellt

Förbud mot kemiska bekämpningsmedel i Kristianstad

Skyddet av en av Sveriges största grundvattentäkter, vid Kristianstadsslätten, skärps. Kristianstads kommun har tagit ett principförbud mot kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområdena. Detta i samband med att kommunfullmäktige beslutade om en ny översiktsplan. Beslutet reglerar också hur ... Läs mer

VA-aktuellt

Eslövs kommun förlikas med lantbrukare

Eslövs kommun har gjort upp om en förlikning med tre lantbrukare efter en tvist om ett vattenskyddsområde. De tre lantbrukarna får totalt 881 000 kronor i ersättning som kompensation för det besprutningsstopp som införts efter att deras marker hamnat inom vattenskyddsområdet, det skriver Skånska ... Läs mer

Annons:
Paab 2021