Sök

Visar sökresultat för: vattenskydd

VA-aktuellt

Gemensamt vattenskyddsområde

Karlskrona och Lessebo kommuner har tillsammans med Emmaboda Energi och Miljö tagit fram ett förslag till ett sammanhållet vattenskyddsområde. Nu ska förslaget godkännas av respektive kommunfullmäktige innan det kan tillställas respektive länsstyrelse. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Skyddsförslag på remiss i Eskilstuna

Eskilstuna kommun är framme vid en remissrunda för ett förslag om nya skyddsområden och skyddsföreskrifter för ytvattentäkten vid Hyndevad.Ett tiotal remissinstanser ska få uttala sig fram till den sista september, skriver Eskilstuna-Kuriren. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenverkschef bekymrad över strandbete

Driftchef Conny Karlsson vid Eskilstuna energi och miljö:s vattenverk i Hyndevad är bekymrad. Kor på strandbete går för andra sommaren i rad på motsatt sida om Hyndevadsån, cirka 50 meter från vattenverkets intag.Kommunen har idag inga möjligheter att hindra verksamheten, som å andra sidan också ger bra ... Läs mer

VA-aktuellt

Äppelbesprutning

Miljöförbundet Österlen tog i början av maj ett beslut om så kallat verkställighetsförfarande för att kunna ge äppelodlare på Österlen fortsatta tillstånd för besprutning inom vattenskyddsområde.Efter att rester av bekämpningsmedel hittats i vattendrag och grundvatten pågår en politisk debatt om hur ... Läs mer

VA-aktuellt

Mark saneras för vattenskydd

I Värnamo startar nu en stor marksanering, huvudorsaken är att skydda Värnamos grundvattentäkt.Det är på platsen för Värnamo-tvätten, en tvättinrättning som lades ned på 1980-talet, som markförororeningarna finns. Ljuseveka vattenverk ligger 450 meter från den gamla industritomten.Saneringen ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

Problem för äppelodlare i vattenskyddsområde

Efter att rester av bekämpningsmedel hittats i vattendrag och grundvatten så pågår en politisk debatt om hur man ska hantera vattenskyddsområden i Simrishamn, Tomelilla och Ystad. Äppelodlarna inom Äppelriket på Österlen varnar för stora problem med äppelskördarna om de nuvarande besluten inte ändras. ... Läs mer

VA-aktuellt

Tullinge vattenverk åter i drift

I Tullinge, Botkyrka kommun, har invånarna saknat vattnet från Tullinge vattenverk som sedan januari varit stängt efter en olycka då transformatorolja läckte ut i vattenskyddsområdet. Botkyrka kommun valde att stänga vattenverket och istället leverera vatten från Stockholm Vatten. Den möjligheten ... Läs mer

VA-aktuellt

LRF negativa till fler vattenskyddsområden

Den skärpta tillämpningen av reglerna för dricksvattenskydd oroar LRF. Miljardbelopp i produktionsförluster och flera hundratals miljoner för flytt av gårdscentra från primära vattenskyddszoner och anpassningar i sekundära zoner, är siffror som kommer från LRF Skåne och Kommunförbundet i ... Läs mer

VA-aktuellt

Söderhamn Nära stämmer Trafikverket för vattenförorening

Söderhamn Nära har lämnat in en stämningsansökan mot Trafikverket angående föroreningarna av grundvattnet i Ålsjöns vattentäkt, det skriver Hela Hälsingland.Stämningen gäller ämnet BAM, en nedbrytningsprodukt från det idag förbjudna ogräsbekämpningsmedlet Totex. Den troligaste källan är enligt ... Läs mer

VA-aktuellt

Lantbrukare överklagar vattenskyddsområde

Fem lantbrukare i Helsingborgstrakten vill att regeringen ska pröva omfattningen av ett nytt vattenskyddsområde för Örbyfältet. Länsstyrelsen godkände nya utvidgade gränser för vattenskyddsområdet i maj. I beslutet finns också hårdare skyddsbestämmelser för området. Bland annat ska cisterner med ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 ... 5 6 7 8 >>