Sök

Visar sökresultat för: vattenskydd

Cirkulation 5/12

Från branschen: "Vi måste fråga oss hur mycket värt rent vatten är"

Grundvattnet i Skåne i flera fall är påverkat av bekämpningsmedel på grund av mänsklig aktivitet.  Det visar länsstyrelsens rapport ”Grundvattenkvalitet i Skåne län”, som är en utvärdering av provtagningar av grundvattnet 2007 – 2010. Även om halterna i flesta fallen inte är höga så överskrids ändå det ... Läs mer

VA-aktuellt

Svenskt Vatten vill ha bättre myndighetsstöd

Även staten har ett ansvar, skriver Svenskt Vatten i ett svar till det utspel miljöminister Lena Ek gjorde igår, om kommunernas ansvar för skyddsområden.Svenskt Vatten håller med om kommunernas ansvar men påpekar också att "även staten har ett ansvar att möjliggöra införande av vattenskyddsområden genom ... Läs mer

VA-aktuellt

Sörmlandsbönder oroliga för vattenskyddsområde

Lantbrukare i Eskilstuna kommun är oroliga över förslaget om nytt vattenskyddsområde kring ytvattentäkten Hyndevad. Enligt ATL Lantbruk så riskerar vattenskyddsområdet att kraftigt försvåra odlingen på en tredjedel av åkermarken i Eskilstuna kommun.Kritiken rör bland annat 50 meter breda ... Läs mer

VA-aktuellt

Oro över bekämpningsmedel i grundvatten (1)

Havs- och vattenmyndigheten oroas över hur reglerna för vattenskydd tillämpas. Detta efter att länsstyrelsen i Skåne presenterat en omfattande grundvattenundersökning där rester av bekämpningsmedel hittats i en tredjedel av proverna. Fyra av tio fynd kommer från ämnen som används i dagens ... Läs mer

Cirkulation 3/12

Från branschen: "Vattenskyddet måste stå i rimlig proportion till konkreta hot"

Dagens vattenskyddsmodell fungerar dåligt. Stora delar av Sveriges jordbruksmark är på väg att hamna i vattenskyddsområden med stränga restriktioner trots att det i många fall inte finns några konkreta problem.Systemet bygger på principer och schabloner som tar liten, eller ingen, hänsyn till de ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
Cirkulation 3/12

Kommuner är sina egna vattenfiender

VA-verken är både sina egna vänner och fiender i det kom­plicerade arbetet med ­vattenskyddsområden. Internt i en kommun ­uppstår flera intressekonflikter i arbetet med att skydda vattnet.Med det här reportaget görs ett försök att skingra eventuella oklarheter kring vad VA-ansvariga runt om i landet har ... Läs mer

VA-aktuellt

Socialdemokrater vill värna Vättern

Nu vänder sig också Socialdemokraterna i Örebro län mot Försvarsmaktens önskan om utökade sina aktiviteter i Vättern. I ett uttalande från Socialdemokraternas i Örebro läns förtroenderåd konstaterar de attr både Vätternvårdsförbundet och Länsstyrelsen i Örebro län under senvintern beslutat föreslå ... Läs mer

VA-aktuellt

Vättern bör bli riksintresse

Kommunsstyrelsen i Askersund kräver att Vättern ska klassas som riksintresse för dricksvatten. Detta i en protest riktad mot Försvarsmaktens planer på att utöka flyg- och skjutverksamheten vid Vättern.Kommunsstyrelsen har skickat en skrivelse till Försvarsmakten, regeringen, Sveriges Kommuner och ... Läs mer

VA-aktuellt

Överklagar beslut om vattenskyddsområde

Leva i Lysekil AB överklagar ett länsstyrelsebeslut om ett vattenskyddsområde till regeringen.Det är ytvattentäkten i Kärnsjön som striden står om. Den fungerar som vattentäkt för Lysekils kommen men fyra andra kommuner berörs i tillflödena till sjön.Ett förslag till reglering för området ... Läs mer

VA-aktuellt

Oro för grundvattnet på Öland

Både Borgholm och Mörbylånga kommun överklagar Bergsstatens beslut om att tillåta borrning efter naturgas på Öland. En av huvudanledningarna är oro för påverkan på Ölands relativt små grundvattentillgångar. Ölandskommunerna får stöd av geologen Jan Mikaelsson vid Linnéuniversitetet:– ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 ... 4 5 6 8 8 >>