Sök

Visar sökresultat för: vattenskydd

VA-aktuellt

Fiskeridom kan få påverkan på vattenskyddet

En dom i Högsta Domstolen skulle kunna ge skogs- och lantbrukare en tydligare rätt till kompensation vid fall där till exempel vattenskyddsområden inskränkt möjligheterna att använda bekämpningsmedel och gödsel. Det är LRF:s tolkning av domen. Högsta domstolen har för första gången någonsin gett ... Läs mer

VA-aktuellt

App för simulering av giftutsläpp vann Hack for Sweden

En krissimuleringsapp som visualiserar och simulerar konsekvenserna av giftiga utsläpp blev vinnaren när Hack for Sweden arrangerades av tretton myndigheter.Lag Ge0hack3rs fick idéen i samband med PFAA-problemen i dricksvattnet utanför Borås härom veckan.– Kommunen hade svårt att se var ... Läs mer

VA-aktuellt

Skyddsområde för Vättern klart

Länsstyrelserna runt Vättern har nu beslutat om ett gemensamt vattenskyddsområde för sjön. Skyddsområdet omfattar en skyddszon över hela Vätterns sjöyta, tillrinnande vattendrag samt en 50 meter bred strandzon.Det är länsstyrelserna i Västra Götalands, Jönköpings, Östergötlands samt Örebro län ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenförsörjningsplan visar på bristande vattenskydd

Länsstyrelsen i Kalmar län har tagit fram en regional vattenförsörjningsplan för att säkra tillgången till vattenresurser för dricksvattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv.– De flesta av oss tar tillgången till rent vatten som något för givet men vattenresurserna utsätts ständigt för ... Läs mer

VA-aktuellt

Mälarens nya reglering påverkar många

I morgon, den 15 oktober, ska Mark- och miljödomstolen inleda förhandlingarna för Projekt Slussen i Stockholm. Förhandlingarna om miljödomen kommer att pågå fram till den 8 november.Mälarens nya regleringen påverkar stora landarealer, enligt ATL berörs drygt 3 000 hektar åkermark. Därför är hundratals ... Läs mer

Annons:
VAK 2022
VA-aktuellt

Metalaxyl-M förbjuds i Danmark

I Danmark förbjuds bekämpningsmedlet metalaxyl-M omgående, sedan prover visat att metalaxyl-M och nedbrytningsprodukter från ämnet lakas ut i grundvatten. Flera fynd av ämnet har gjorts inom ramen för det danska varningssystemet för bekämpningsmedel, i Sverige är det godkänt i två produkter.– Det är ... Läs mer

VA-aktuellt

Nya vattenskyddsregler i Halmstad

Halmstads kommun har antagit en ny vägledning för skydd av dricksvatten. Vägledningen hanterar tillståndsgivning vid användning av kemiska bekämpningsmedel och gödsel inom vattenskyddsområden i Halmstad kommun.– Skyddet är inte bara till för oss nu utan även för kommande generationer. Det blir nu ... Läs mer

VA-aktuellt

Kort dispenstid för åtgärder runt E4 i Kronoberg

Trafikverket måste vidta åtgärder för att skydda vattentäkten på Bergaåsen från farligt gods på E4:an, inom ett år. Trafikverket hade begärt dispens för åtgärderna fram till 31 december 2016 men Länsstyrelsen i Kronobergs län ger bara en villkorad dispens fram till 30 september 2013.Nu ska Trafikverket ... Läs mer

VA-aktuellt

Försvarets planer inga problem för Vätterns vatten

Dricksvattnet från Vättern är inte hotat av försvarets planer på utökade skjutövningar över sjön. Detta enligt Vätternvårdsförbundet som har hand om provtagningsprogrammet i Vättern. I en intervju i Sveriges Radio P4 Östergötland säger förbundets sötvattensekolog Måns Lindell:– Utifrån ett rent ... Läs mer

VA-aktuellt

Karlstads dricksvatten hotas av E18

En trafikolycka på E18 med utsläpp av bränsle eller kemikalier på sträckan Björkå-Skutberget i Karlstad, skulle få förödande konsekvenser för kommunens vattenförsörjning. Det visar en ny rapport från Sweco. Nu kräver Karlstad kommun att få ett möte med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd ... Läs mer

Annons:
Paab 2022
<< 1 ... 3 4 5 6 7 8 >>