Sök

Visar sökresultat för: vattenskydd

VA-aktuellt

Nordkalk ansöker till Högsta förvaltningsdomstolen

Bungetäkten Nordkalk ansöker om rättsprövning i Högsta förvaltningsdomstolen av regeringens beslut att utpeka Bungetäkten på norra Gotland som nytt Natura 2000 område. ... Läs mer

VA-aktuellt

Mindre vattentäkt i Luleå förorenad av PFAS

PFAS Försvarsmakten har funnit spår av perfluoerade ämnen (PFAS) vid ett vattenprov i Lulnäsuddens gemensamma vattentäkt. Området ligger nära flygflottiljen F21 i Luleå och tidigare övningar med brandsläckningsskum kan vara en källa. Försvarsmakten avråder sommarstugeägare vid Lulnäsudden att ... Läs mer

VA-aktuellt

Kalkbrott ser ut att stoppas

Gotland Enligt uppgifter till DN så kommer hela det omstridda området i Ojnareskogen på norra delen av Gotland ges status som Natura 2000-område. Det skulle innebära att Nordkalk och SMA Minerals planer på nya och utvidgade kalkbrott stoppas. Kalkbrotten har bland annat ansetts kunna hota vattentäkten ... Läs mer

VA-aktuellt

Dricksvattnet förorenat - 400 sjuka

Kokning Dricksvattnet från vattenverket i Everöd utanför Kristianstad är förorenat. Det kan kommunen konstatera efter ett första provsvar. 400 personer har rapporterats magsjuka hittills. ... Läs mer

VA-aktuellt

Bekämpningsmedel risk för grundvattnet

Bekämpningsmedel Riskerna för att bekämpningsmedel ska läcka ut till grundvatten varierar stort i Skåne. Riskerna är störst i de södra och västra delarna av Skåne. Det visar en ny undersökning från länsstyrelsen och SLU. ... Läs mer

Annons:
VAK 2022 EB
VA-aktuellt

Kommuner kan ställa höga krav på bekämpningsmedel

Vattenskydd De kommunala miljökontoren kan ställa krav på simuleringskörningar när lantbrukare begär tillstånd för att använda bekämpningsmedel i vattenskyddsområden. Samtidigt kan inte ett generellt värde på kväveläckage från marken tillämpas. Det står klart efter domslut i Mark- och ... Läs mer

VA-aktuellt

Danskt dricksvatteninitiativ

Danmark Danmarks miljöminister Kirsten Brosbøl kommer med en räcka initiativ som ska värna det danska dricksvattnet. Många av åtgärderna handlar om skydd av grundvatten. ... Läs mer

VA-aktuellt

28 anläggningar bör bli riksintresse

Dricksvatten Det finns 28 anläggningar för vattenförsörjningen i landet som ska upphöjas till riksintressen. Det anger Havs- och vattenmyndigheten (Hav) i ett förslag som nu är ute på remiss. ... Läs mer

VA-aktuellt

E18 byggs om för att skydda vattentäkt

I förra veckan inleddes arbetet med att bygga om E18 förbi Karlstad. En av huvudanledningarna är att skydda stadens vattentäkt. Karlstad kommun har i flera år tryckt på för att Trafikverket ska prioritera ombyggnaden av sträckan Björkås och Skutbergsmotet. För att få igång arbetet har kommunen lånat ut ... Läs mer

VA-aktuellt

Östergötlands vattenförsörjningsplan klar

Länsstyrelsen i Östergötland har sammanställt en regional vattenförsörjningsplan. Planen är inriktad på att ringa in hot mot dricksvattenförsörjningen. Eftersom länet i stor utsträckning är beroende av ytvattentäkter så tas klimatförändringar med ökande temperaturer och ökande nederbördsmängder ... Läs mer

Annons:
Paab 2022
<< 1 2 3 4 5 6 ... 8 >>