Sök

Visar sökresultat för: vattenskydd

Cirkulation 3/17

Vattenskydd med energisnål teknologi

Från branschen Lill-Saimen är ett isolerat vattenområde med lågt flöde och hög belastning föror­sakad av jordbruk och skogsskötsel. I västra delen av Lill-Saimen hade man en stark algblomning vintern 2008 – 2009. Blomningen startade på hösten och fortsatte hela vintern till april. Den giftiga ... Läs mer

VA-aktuellt

Grundvattenråd för Stockholmsåsens skydd

Vattenskydd Ett grundvattenråd för Norra Stockholmsåsen bildas nu. Det är Norrortskommunerna i Storstockholmsområdet; Upplands Väsby, Sigtuna, Sollentuna och Solna som tillsammans med kommunalförbundet Norrvatten bildar rådet. ... Läs mer

VA-aktuellt

Kommunpolitiker: Dricksvattnet inget skjutfält

Vättern Kommunstyrelseordförandena i Motala, Vadstena och Ödeshög protesterar mot beslutet att låta Försvarsmakten utöka antalet skjutdagar över Vättern. De tre kommunerna överklagar nu gemensamt länsstyrelsebeslutet. ... Läs mer

VA-aktuellt

Försvaret ökar Vätternskjutningarna

Vättern Försvarsmakten får tillstånd att utöka skjutningarna över Vättern, en av landets större dricksvattentäkter. ... Läs mer

VA-aktuellt

Försvaret ökar skjutningarna över Vättern

Vättern Försvarsmakten får tillstånd att utöka skjutningarna över Vättern, en av landets större dricksvattentäkter. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
VA-aktuellt

Ny vägledning om bekämpningsmedel

Vattenskydd En ny vägledning om hur prövning av tillstånd för användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden har tagits fram av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, Hav. ... Läs mer

VA-aktuellt

Mindre vattentäkter ska få bättre skydd

Vattenskydd Miljösamverkan Västerbotten inleder ett projekt för att öka skyddet av länets mindre vattentäkter så att viktigt dricksvatten ska kvalitetssäkras. Det är de icke-kommunala täkterna som ska få ett bättre skydd. ... Läs mer

VA-aktuellt

Nordkalk ansöker till Högsta förvaltningsdomstolen

Bungetäkten Nordkalk ansöker om rättsprövning i Högsta förvaltningsdomstolen av regeringens beslut att utpeka Bungetäkten på norra Gotland som nytt Natura 2000 område. ... Läs mer

VA-aktuellt

Mindre vattentäkt i Luleå förorenad av PFAS

PFAS Försvarsmakten har funnit spår av perfluoerade ämnen (PFAS) vid ett vattenprov i Lulnäsuddens gemensamma vattentäkt. Området ligger nära flygflottiljen F21 i Luleå och tidigare övningar med brandsläckningsskum kan vara en källa. Försvarsmakten avråder sommarstugeägare vid Lulnäsudden att ... Läs mer

VA-aktuellt

Kalkbrott ser ut att stoppas

Gotland Enligt uppgifter till DN så kommer hela det omstridda området i Ojnareskogen på norra delen av Gotland ges status som Natura 2000-område. Det skulle innebära att Nordkalk och SMA Minerals planer på nya och utvidgade kalkbrott stoppas. Kalkbrotten har bland annat ansetts kunna hota vattentäkten ... Läs mer

Annons:
Paab 2020
<< 1 2 3 4 5 ... 8 >>