Sök

Visar sökresultat för: vattenreservoarer

Cirkulation 6/17

Om förvaltning av VA-konstruktioner

Från branschen Den omfattande utbyggnaden av VA-ledningarna, som skedde under 60- och 70-talen, börjar nå sin kalkylerade tekniska och ekonomiska livslängd på 50 år. Det har under de senaste 20 åren varnats för ett växande reinvesteringsbehov. Vad gäller den tekniska livslängden på själva ... Läs mer

Annons:
VAK 2022 EB
Cirkulation 5/14

Vattenreservoarer kräver underhåll

Reservoarerna är något av vattendistributionens svaga punkt. I ett i övrigt trycksatt system finns reservoarerna där riskerna för förorening är större.Landets vattenreservoarer blir inte yngre. Många reservoarer är i åldersspannet 40 ? 60 år och det finns de som är äldre än så. Både markreservoarer och ... Läs mer

VA-aktuellt

Mycket ovanligt med epoxi i vattenreservoarer

UPPDATERAD. Obehandlade betongväggar, rå betong. Det är vad ytan i kommunernas vattenreservoarer består av generellt. Det visar en rundfrågning som VA-tidskriften Cirkulation gjort. Epoximaterial kan förekomma men är att betrakta som undantag.I samband med att Kemikalieinspektionen (Kemi) nyligen ... Läs mer

Annons:
Wateraid