Sök

Visar sökresultat för: vattenmyndigheter

VA-aktuellt

Stort våtmarksprojekt utanför Kristianstad

Cirka 50 hektar våtmarker ska anläggas intill Vinneå i Skåne. I ettgemensamt Lova-projekt arbetar tre intressenter för att uppnå god ekologisk status i Vinneå.Vinneå mynnar i Helgeå som har en av de högsta belastningarna av näringsämnen i Sydsverige. Vinneå, utanför Kristianstad, står för ett av de större ... Läs mer

VA-aktuellt

Utvecklad dialog

På Nationellt Vattenforum 09 i Stockholm i början av november var huvudbudskapet från vattenmyndigheterna att de tagit intryck av alla de remisssvar de fått under samrådet och att de vill utveckla dialogen med intressenterna i vattenområdet.Den 22 december ska de fem vattenmyndigheterna lämna ifrån sig ... Läs mer

VA-aktuellt

Kritik mot förslag

Under våren och sommaren har flera viktiga remissinstanser reagerat på vattenmyndigheternas förslag i samrådshandlingarna om Ramdirektivet för vatten. Såväl Svenskt Vatten, Naturvårdsverket, LRF som Sveriges Kommuner och Lands­ting (SKL)är rejält missnöjda med förslagen.Fram till den 1 september ... Läs mer

Annons:
VAK 2022
Cirkulation 4/09

Lokal samverkan på Gotland

På Gotland har länsstyrelsen ­tagit vattendirektivets uppmaning om samverkan med lokal­befolkningen på allvar. Genom att variera mötesformerna har Sofia Scholler och hennes ­kollegor lyckats ta tillvara det ­lokala engagemanget och ­inspirerat allt fler att delta i ­arbetet med vattenfrågorna. Det ... Läs mer

Annons:
Paab 2022