Sök

Visar sökresultat för: vattenmiljö

VA-aktuellt

400 000 avloppsbräddningar i engelska vatten

Internationellt Engelska VA-bolag hade över 400 000 registrerade bräddningar från sina reningsverk under 2020. Överträdelserna har som ett av de första fallen anmälts till OEP, en ny miljöövervakningsfunktion som inrättats efter Brexit. ... Läs mer

Cirkulation 3/21

Avloppets påverkan på badvatten

I Helsingborg har det under flera år kämpats för förbättrad badvattenkvalitet. Ett forskningsprojekt visar nu att E.coli-bakterier kan överleva i bottensediment. Helt ny kunskap som skulle kunna förändra synen på utsläpp från reningsverk. Badvattenkvalitet är krångligt. Föroreningarna är ofta ... Läs mer

VA-aktuellt

Antibiotikaresistens nedströms reningsverk

Antibiotikaresistens Forskningsprojektet Pairwise ska undersöka hur antibiotikaresistenta bakterier sprids i vattenmiljöer och hur det påverkar förekomsten hos boskap och vilda djur. ... Läs mer

VA-aktuellt

Regeringen bör överpröva åtgärdsprogram

Förvaltningsdebatt Vattenförvaltningen fungerar inte med vattenmyndigheternas uppifrånperspektiv. Regeringen bör överpröva vattenmyndigheternas åtgärdsförslag för bättre kvalitet på sjöar och vattendrag. Samtidigt bör vattenmyndigheterna läggas ned. Det anser SKR, Svenskt Vatten och LRF. ... Läs mer

VA-aktuellt

Engångsskydd förorenar vattendrag

Nedskräpning Världens vatten har fått ett nytt hot med covid-19. Det handlar om all skyddsutrustning som slängs lite varstans. En alldeles ny rapport visar att främst munskydden ute i naturen ökat rejält sedan pandemins början. ... Läs mer

Annons:
EndressHauser 2021b
Cirkulation 1/21

Växjösjöarna mår bättre än på 150 år

Växjösjöarna har restaurerats med hjälp av utfiskning och fällning med aluminiumsalt. Åtgärderna har fungerat utmärkt och med minskad internbelastning i sjön kan också vattenreningen få full effekt. ... Läs mer

VA-aktuellt

Vatten från dagvattendammar orsakade fiskdöd

Dagvatten Syrefattigt vatten från dagvattendamm har orsakat fiskdöd i Råån, söder om Helsingborg. NSVA ska nu arbeta med fortsatt provtagning och uppströmsarbete. ... Läs mer

Cirkulation 8/20

Algdamm renar Friaån i Mariestad

Med en pilotanläggning utanför Mariestad ska en för Sverige ny reningsmetod för vattendrag introduceras nästa år. Friaån, som transporterar höga halter av näringsämnen ut i Vänern, ska renas genom satsvis behandling så att näringen kan åter­föras till jordbruket. Det är det finska företaget Oy Biosorbio ... Läs mer

Cirkulation 7/20

Bättre rening mot antibiotikaresistens

I Svartån nedströms Skebäcks reningsverk i Örebro har forskare vid Örebro univer­sitet hittat bakterier som är resistenta även mot viktiga sorter av antibiotika som ­normalt kan användas mot multiresistenta bakterier. En av forskarnas slutsatser är att reningen av avloppsvatten från såväl sjukhus som ... Läs mer

VA-aktuellt

Fler pooler kan skada VA-hanteringen

Poolboom Under våren 2020 så ökade hemmapool-försäljningen med cirka 50 procent. Efter pool-boomen ska nu många börja att tömma sina bassänger inför hösten. Det oroar en del VA-ansvariga som inte vill ha den extra belastningen på reningsverken. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 ... 21 >>