Sök

Visar sökresultat för: vattenmiljö

VA-aktuellt

Svenskt Vatten och SKR kräver tid

Vattenförvaltning Regeringen måste ge kommunerna längre tid för remissen om det reviderade åtgärdsprogrammet för vattenförvaltningen. Det kräver Svenskt Vatten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. ... Läs mer

VA-aktuellt

Riksdagsinitiativ kring vattenåtgärdsprogram

Vattenförvaltning Regeringen bör pröva de svenska vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2021-2027, Det anser riksdagens Miljö- och jordbruksutskott. Beslutet togs den 22 september. ... Läs mer

VA-aktuellt

Fisk vid reningsverk

Vattenmiljö Hur påverkas ­fiskar av vattnet som släpps ut från våra reningsverk? Det undersöker SLU-forskaren Erin McCallum i ett nyligen startat projekt som nu tilldelats medel ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-års-fond för vetenskap, teknik och miljö. – Jag är jätteglad för stipendiet! Det ska ... Läs mer

VA-aktuellt

400 000 avloppsbräddningar i engelska vatten

Internationellt Engelska VA-bolag hade över 400 000 registrerade bräddningar från sina reningsverk under 2020. Överträdelserna har som ett av de första fallen anmälts till OEP, en ny miljöövervakningsfunktion som inrättats efter Brexit. ... Läs mer

Cirkulation 3/21

Avloppets påverkan på badvatten

I Helsingborg har det under flera år kämpats för förbättrad badvattenkvalitet. Ett forskningsprojekt visar nu att E.coli-bakterier kan överleva i bottensediment. Helt ny kunskap som skulle kunna förändra synen på utsläpp från reningsverk. Badvattenkvalitet är krångligt. Föroreningarna är ofta ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

Antibiotikaresistens nedströms reningsverk

Antibiotikaresistens Forskningsprojektet Pairwise ska undersöka hur antibiotikaresistenta bakterier sprids i vattenmiljöer och hur det påverkar förekomsten hos boskap och vilda djur. ... Läs mer

VA-aktuellt

Regeringen bör överpröva åtgärdsprogram

Förvaltningsdebatt Vattenförvaltningen fungerar inte med vattenmyndigheternas uppifrånperspektiv. Regeringen bör överpröva vattenmyndigheternas åtgärdsförslag för bättre kvalitet på sjöar och vattendrag. Samtidigt bör vattenmyndigheterna läggas ned. Det anser SKR, Svenskt Vatten och LRF. ... Läs mer

VA-aktuellt

Engångsskydd förorenar vattendrag

Nedskräpning Världens vatten har fått ett nytt hot med covid-19. Det handlar om all skyddsutrustning som slängs lite varstans. En alldeles ny rapport visar att främst munskydden ute i naturen ökat rejält sedan pandemins början. ... Läs mer

Cirkulation 1/21

Växjösjöarna mår bättre än på 150 år

Växjösjöarna har restaurerats med hjälp av utfiskning och fällning med aluminiumsalt. Åtgärderna har fungerat utmärkt och med minskad internbelastning i sjön kan också vattenreningen få full effekt. ... Läs mer

VA-aktuellt

Vatten från dagvattendammar orsakade fiskdöd

Dagvatten Syrefattigt vatten från dagvattendamm har orsakat fiskdöd i Råån, söder om Helsingborg. NSVA ska nu arbeta med fortsatt provtagning och uppströmsarbete. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 ... 21 >>