Sök

Visar sökresultat för: vattenkvalitet

Cirkulation 6/15

Återväxt hos E. coli efter UV-behandling

Från branschen Vad händer med inaktiverade bakterier när dricksvattnet distribueras till konsumenterna? Vi har vant oss vid att betrakta restprodukterna från klorering som föda för mikroorganismer på distributionsnätet, men är situationen densamma om vi istället använder UV-behandling som ... Läs mer

VA-aktuellt

Dricksvattenkvaliteten ok trots brandrök

Landstinget i Västmanland har fått många frågor om hur dricksvattnet eventuellt påverkas i områden som drabbas av massiv brandrök i samband med den stora skogsbranden i norra Västmanland. Vattenprover som länsstyrelsen tagit visar att dricksvattnet är godkänt att dricka. Detta trots eventuell ... Läs mer

VA-aktuellt

Brunifieringen av sjöar här för att stanna

Brunifieringen ökar snabbt i svenska sjöar. Noggranna bottensedimentundersökningar kan troligtvis användas för att analysera sjöars variationer under längre perioder. Detta kan vara ett sätt att bättre förutse vattenkvalitetsproblem i ytvattentäkter. Det visar en Petra Brageé:s ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

Felsökningen i Lysvik fortsätter

I flera veckor har Sunne kommun jagat gäckande mikroorganismer i dricksvattnet i Lysvik. De kokningsrekommendationer som funnits finns kvar veckan ut när man nu gör en omfattande provtagningsserie för att ringa in problemet.– Vi tar prover vid de olika reningsstegen i vattenverket, till exempel filtren ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 >>