Sök

Visar sökresultat för: vattenförvaltning

VA-aktuellt

Kunskap från forskning används

Hållbart samhällsbyggande Formas forskarråd har beslutat att dela ut över 30 miljoner kronor till 16 projekt som gör att forskning omsätts i praktisk verksamhet för ett hållbart samhällsbyggande. Två av projekten handlar om vattenfrågor, ett om dagvatten och ett om kartering. ... Läs mer

VA-aktuellt

Länsstyrelsernas utökade vattenuppdrag

Dricksvatten Länsstyrelsen får i uppdrag att långsiktigt säkra tillgången på dricksvatten. Takten i arbetet är tänkt att öka utifrån regeringens senaste budget. ... Läs mer

VA-aktuellt

Föreskrifter om ytvatten uppdateras

Vattenförvaltningen Nu uppdateras och anpassas de föreskrifter som reglerar kartläggning och analys av ytvattenförekomster. ... Läs mer

VA-aktuellt

Regeringen utreder vattenförvaltningen

Vattenförvaltning Regeringen vill se över organisationen av vattenförvaltningen i Sverige. Regeringen vill att översynen ska bidra till en effektiv, förankrad och ändamålsenlig förvaltning av yt- och grundvatten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Åtgärdsprogrammen klara och träder i kraft

Åtgärdsprogrammen Ett år försenat har nu vattendelegationerna i de fem vattendistrikten fattat beslut om nya åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer för Sveriges vatten. ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2021
VA-aktuellt

Åtgärdsplaner på plats ett år sent

EU De nya åtgärdsprogrammen, förvaltningsplanerna och miljökvalitetsnormerna kommer att träda i kraft i julveckan, ett år för sent. ... Läs mer

VA-aktuellt

Regeringens prövning av åtgärdsprogrammen klar

Vattenförvaltningen UPPDATERAD Regeringens prövning av åtgärdsprogrammen för vatten är nu klar. Det innebär att efter en kraftig försening kan nu Vattenmyndigheterna revidera förslagen till åtgärdsprogrammen för vatten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Oansvarigt att besluta om åtgärdsplaner

Förvaltningsplaner Kristdemokraten Magnus Oskarsson uppmanar regeringen att lyssna till Västerhavets vattendelegation och skjuta upp besluten om vattenförvaltningen ett år. ... Läs mer

VA-aktuellt

Kräver större tydlighet i åtgärdsprogrammen

Staten måste förbättra åtgärdsprogrammen för hur Sverige ska klara EU:s vattendirektiv, annars är risken att unionens krav inte uppnås. Det framhåller Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i en skrivelse till regeringen.– Åtgärdsprogrammen är för vagt utformade. De pekar inte ut vilka konkreta ... Läs mer

VA-aktuellt

Dialog om nästa vattenförvaltningscykel

Vattenmyndigheterna genomför just nu dialogmöten i de fem vattendistrikten, i samband med arbetet för att ta fram ett nytt åtgärdsprogram inför nästa vattenförvaltningscykel.Mötena startade med Norra Östersjön den 25 februari. Den 18 mars hölls mötet för Bottenviken och idag den 24 mars är det ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2021
<< 1 2 3 ... 5 >>