Sök

Visar sökresultat för: vattendirektivet

VA-aktuellt

Oklara vattenkostnader

Vad kostar det att förbättra Europas vatten? Och vem ska betala? Det är fortfarande oklart trots att åtgärdsprogrammen snart ska vara klara och presenteras för kommissionen.– Det är allvarligt eftersom medlemsländerna redan nästa år ska ha ett fungerande system för att sätta pris på vattnet, säger Maria ... Läs mer

VA-aktuellt

Kritik mot förslag

Under våren och sommaren har flera viktiga remissinstanser reagerat på vattenmyndigheternas förslag i samrådshandlingarna om Ramdirektivet för vatten. Såväl Svenskt Vatten, Naturvårdsverket, LRF som Sveriges Kommuner och Lands­ting (SKL)är rejält missnöjda med förslagen.Fram till den 1 september ... Läs mer

Cirkulation 4/09

Lokal samverkan på Gotland

På Gotland har länsstyrelsen ­tagit vattendirektivets uppmaning om samverkan med lokal­befolkningen på allvar. Genom att variera mötesformerna har Sofia Scholler och hennes ­kollegor lyckats ta tillvara det ­lokala engagemanget och ­inspirerat allt fler att delta i ­arbetet med vattenfrågorna. Det ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
Cirkulation 2/09

Vattendirektivet: Stor skillnad mellan europeiska länder

Cirkulations medarbetare i Eng­land, Frankrike och Italien har undersökt hur långt arbetet med vattendirektivet kommit. Det finns stora skillnader.I England och Wales har miljömyndigheten Environment Agency fått ansvaret för att införa vattendirektivet. Resultaten rapporteras till miljö- och ... Läs mer

Cirkulation 2/09

Vattendirektivet: Hushållen får betala mest för åtgärderna

Hushållen får bära huvuddelen av kostnaderna för att minska ­övergödningen. Avloppsreningsverkens utsläpp av fosfor och kväve ska reduceras med ytterligare cirka 50 procent. Kraven på enskilda ­avlopp skärps betydligt. Det är de viktigaste förslagen i Norra Östersjöns vattendistrikts ... Läs mer

VA-aktuellt

Mycket är oklart kring planering av vattenfrågor

Införandet av EU:s ramdirektiv för vatten innebär att ansvarsfrågorna kring planering av vattenfrågor är otydliga.– Nu har vi fått två parallella system för planering av vattenfrågor. De hanterar samma typ av frågor men är skilda åt såväl juridiskt som organisatoriskt och politiskt, säger Beatrice ... Läs mer

VA-aktuellt

Lagarna kring EU:s nya vattendirektiv färdiga

Godkänd, men inte mer! Så sammanfattar VA-branschen den kompromiss om prioriterade kemikalier som gjordes i andra behandlingen av vattendirektivets artikel 16.– Flera av de skärpningar som Eureau lobbade för finns nu med i lagen. För­siktighetsprincipen är inskriven och vikten av uppströmsarbete ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 ... 4 5 6 >>