Sök

Visar sökresultat för: vattendirektivet

VA-aktuellt

Osäkert om lantbrukets finansiering av vattendirektivet

Jordbruket ska utreda lantbrukets finansiering av åtgärdsprogrammen för EUs ramdirektiv för vatten. Vattenmyndigheterna har tidigare kalkylerat med att jordbrukarna ska få stor hjälp med finansieringen av Landsbygdsprogrammet som finansieras av staten och EU.Enligt Riksdag & Departement finns det ... Läs mer

VA-aktuellt

Stark EU-kritik mot genomförandet av vattendirektivet

Miljökommissionären Janez Potocnik har lovat att fungera som vattenambassadör bland sina kolleger i EU-kommissionen. Det gjorde han när den nystartade tvärpolitiska vattengruppen (Intergroup Water) i Europaparlamentet, som Eureau tagit initiativ till, höll sitt fjärde möte i maj.Han levererade ... Läs mer

VA-aktuellt

12 länder saknar åtgärdsprogram

Europeiska kommissionen har sänt en första varning till 12 medlemsländer som inte klarat av att upprätta åtgärdsprogram enligt EUs ramdirektiv för vatten.Det rör sig om Belgien, Cypern, Danmark, Grekland, Irland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien och Spanien. Åtgärdsprogrammen ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenrådens dag i Falun

Igår genomfördes konferensen Vattenrådens dag i Falun. Ett 70-tal deltagare från jordbruk, kommuner, vattenkraftsindustrin och andra intressenter deltog.Vattenrådsdagen arrangerades av Vattenmyndigheten för Bottenhavet i samarbete med Miljödepartementet och Länsstyrelsen Dalarna. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Trosaån har fått ett vattenvårdsförbund

I måndags bildades Trosaåns vattenvårdsförbund vid ett möte på Frisksportarnas folkhögsskola Stensund utanför Trosa.Trosaåns vattenvårdsförbund omfattar kommunerna Strängnäs, Gnesta, Södertälje, Trosa och Nyköping samt landstingen i Sörmland och Stockholms län.Förbundet ska bedriva en samlad ... Läs mer

Annons:
VAK 2022
VA-aktuellt

Övervakning av prioriterade ämnen

Många prioriterade miljöföroreningar förekommer i avloppsvatten och avloppsslam i mätbara halter. Även om halterna är låga så gör de höga flödena genom reningsverken att de totala utsläppen ändå kan bli höga.Det är ett av resultaten från studien Övervakning av prioriterade ämnen i vatten och slam från ... Läs mer

VA-aktuellt

Regeringen tillsätter nationell vattensamordnare

Regeringen har nu tagit en rad beslut inför att åtgärdsprogrammen inom vattendirektivet träder ikraft vid årskiftet.Flera kommuner samt Naturvårdsverket, SGU och Jordbruksverket har bett att regeringen ska pröva de förslag till åtgärdsprogram som tagits fram av Vattenmyndigheterna. Regeringen ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattensamverkan en succé

Region Västerbotten beskriver projektet Vattensamverkan Norr som en succé.– Vi strävar ytterst efter att vi ska lämna efter oss så bra vatten som möjligt till kommande generationer, säger Birgitta Fritzdotter som varit en av projektledarna.Under projektet har 13 vattenråd bildats i Bottenvikens ... Läs mer

VA-aktuellt

Få VA-motioner

När den allmänna motionstiden i riksdagen gick ut för året första veckan i oktober hade ledamöterna lämnat in totalt 3 815 motioner. Bara ett femtontal hade anknytning till VA-området.EU:s ramdirektiv för vatten var ämne för ett par motioner. Staffan Danielsson (C) och Solveig Zander (C) är oroliga för att ... Läs mer

VA-aktuellt

Många ändringar runt vattendirektivet

På Nationellt Vattenforum 09 i Stockholm under tisdagen var huvudbudskapet från vattenmyndigheterna att de tagit intryck av alla de remissvar de fått under samrådet och att de vill utveckla dialogen med intressenterna i vattenområdet.Några åtgärder som ska vidtas till slutdokumenten är att förbättra ... Läs mer

Annons:
Paab 2022
<< 1 ... 3 4 5 6 >>