Sök

Visar sökresultat för: vattendirektivet

Cirkulation 7/11

Cirkulation frågar: "Vattenmyndigheten kan få andra att sätta fart på sina hjul"

Med nuvarande tempo riskerar Sverige att misslyckas med att nå god vattenstatus till 2015. Det konstateras i en rapport över åtgärder enligt vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2010. Till exempel saknas fortfarande många vattenskyddsområden för dricksvattentäkter. Dea Carlsson är ... Läs mer

VA-aktuellt

Slarvar Sverige i redovisningen om tillståndet i svenska vatten?

I en informell skrivelse till den svenska regeringen ställer EU-kommissionen en rad frågor om hur Sverige uppfyller kraven i vattendirektivet. Kommissionen oroar sig över att kunskapen om miljötillståndet i svenska vatten är för dålig, och att ansvarsfördelningen i åtgärdsprogrammen är för otydlig.<p ... Läs mer

Cirkulation 4/11

Kävlingeån – ett föredöme för vattenvården

Som en livsnerv slingrar den sig fram genom det skånska landskapet. Kävlingeån, med hela sitt avrinningsområde, kan idag känna av att forna tiders torrläggningsambitioner bytts ut mot nytänk.Ett 15-årigt samarbete mellan nio kommuner har inneburit att drygt 100 ton kväve och fem ton fosfor per år inte når ... Läs mer

VA-aktuellt

19 miljoner till forskning om vattendirektivet

Havsmiljöinstitutet får 19 miljoner av Naturvårdsverket för att leda forskningsprogrammet Waters om vattendirektivets biologiska bedömningsgrunder.Programmet, Waterbody Assessment Tools for Ecological Reference conditions and status in Sweden, ska ta fram kunskap som kan användas framför allt i ... Läs mer

VA-aktuellt

EU varnar Polen och Rumänien

EU-kommissionen försöker nu få Polen och Rumänien att lägga fram sina planer för administration av avrinningsområden. Länderna har två månader på sig, annars hotar Europadomstolen.EU-kommissionen menar att ytterligare förseningar från Polen och Rumänien riskerar att äventyra hela införandet av ... Läs mer

Annons:
VAK 2022
VA-aktuellt

Utredningen om Havs- och vattenmyndigheten försenad

Regeringen ändrar tidsplanen för utredningen om budgetunderlag för den nya Havs- och vattenmyndigheten åren 2012-2014. Enligt den nya tidsplanen ska utredaren lämna ett budgetunderlag senast den 1 mars 2011. Ursprungligen var det tänkt att det förslaget skulle lämnats senast i augusti i ... Läs mer

VA-aktuellt

EU varnar för slarv med vattendirektivet

Sju länder varnas nu av EU för att de inte inkommit med åtgärdsplaner för sina avrinningsområden i enlighet med EUs vattendirektiv.Det är Belgien, Cypern, Danmark, Grekland, Malta, Portugal och Slovenien som nu får en första anmärkning. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Måste samverka

Så var det dags igen för Sveriges vattenorganisationer att mötas – den här gången i Borås mitt i Viskans avrinningsområde. Vartannat år hålls riksmöte för vattenorganisationer och nu i september stod Viskans vattenråd och Vattenmyn­digheten Västerhavet som värdar.Det välfyllda programmet med ... Läs mer

VA-aktuellt

Dalälvens vattenråd igång

Nu har Dalälvens vattenråd bildats på initiativ av länsstyrelsen i Dalarna.-Vårt syfte med det nya vattenrådet är att skapa en arena för vattenfrågor där alla intressenter ska kunna föra fram sina synpunkter på förvaltningen av vårt vatten, säger Kenneth Collander, ordförande i Dalälvens ... Läs mer

VA-aktuellt

Modellering av åtgärder runt övergödning

Svartåns avrinningsområde, uppströms sjön Sommen i Tranås, Aneby och Nässjö kommuner, har länge haft problem med förhöjda fosforhalter och övergödning. Trots en mängd åtgärder under flera år uppnår vattnet inte god ekologisk status.Länsstyrelsen i Jönköping och vattenmyndigheten i Södra Östersjön ... Läs mer

Annons:
Paab 2022
<< 1 2 3 4 6 6 >>