Sök

Visar sökresultat för: vattendirektivet

VA-aktuellt

Sena vattenplaner - Danmark fälls i EU-domstolen

Danmark Danmark har fällts i EU-domstolen för omfattande förseningar i landets införande av vattenplaner, i enlighet med vattendirektivet. ... Läs mer

VA-aktuellt

Dialog om nästa vattenförvaltningscykel

Vattenmyndigheterna genomför just nu dialogmöten i de fem vattendistrikten, i samband med arbetet för att ta fram ett nytt åtgärdsprogram inför nästa vattenförvaltningscykel.Mötena startade med Norra Östersjön den 25 februari. Den 18 mars hölls mötet för Bottenviken och idag den 24 mars är det ... Läs mer

Cirkulation 8/13

Regnskador förvärras av dålig förvaltning

I Italien regnar det varje år allt mindre, men skadorna från ­regnen blir allt större. En sjättedel av alla översvämningar och en tredjedel av dess dödsfall inom EU varje år sker i Italien.Bland dem som jobbar med vattenhanteringen finns idéer om vad som skulle kunna göras för att förbättra situationen. Men ... Läs mer

VA-aktuellt

Samordning krävs

Det första samrådet inför vattenförvaltningens nästa cykel genererade runt 400 svar. Samrådsinstanserna anser att vattenmyndigheternas underlag är mer genomarbetade än under förra förvaltningscykeln men efterlyser såväl bättre samordning som tydligare åtgärdsprogram.Boverket, Havs- och ... Läs mer

VA-aktuellt

Danmark misslyckas med åtgärdsplaner

EU-kommissionen uppmanar nu Danmark att snarast få fram nya åtgärdsplaner inom vattendirektivet. Planerna skulle vara hos EU-kommissionen redan 2009. Danmark fastställde åtgärdsplaner först 2012, efter flera påminnelser från kommissionen. Det danska rättsväsendet underkände dock de remisstider ... Läs mer

Annons:
VAK 2022 EB
Cirkulation 4/13

Katrineholm bygger för att uppfylla krav

Katrineholms kommun har blivit utpekad som syndabock för att Sverige kan komma att fällas i EU-domstolen för att inte uppfylla kvävereningskraven. På Sörmland Vatten tycker de ansvariga att de gjort allt för att hantera frågan rätt.I Katrineholm byggs för närvarande det centrala reningsverket Rosenholm ... Läs mer

Cirkulation 1/13

Sverige klarar inte vattendirektivet

Senast den 22 december förra året skulle åtgärderna i vattendirektivets åtgärdsprogram vara vidtagna och rapporterade till EU-kommissionen. Cirkulation har granskat Sveriges rapportering, som visar att hälften av de svenska vattenförekomsterna inte kommer att nå god status 2015, och troligen inte ... Läs mer

VA-aktuellt

Kostnadseffektivt med åtgärder på reningsverk

Ökad kommunal fosforrening är den mest kostnadseffektiva åtgärden för att minska fosforbelastningen på Gävles fjärdar.Kostnaden för att minska tillförseln av fosfor från land till kustområden varierar mycket beroende på vilken åtgärd man vidtar. Varje kilo fosfor kan kosta allt ifrån några ... Läs mer

Cirkulation 2/12

Arbetet för God ekologisk status 2020

I år ska åtgärderna för att uppnå god ekologisk och kemisk status enligt vattendirektivet vara operativa. En ny rapport från vattenmyndigheterna visar dock att det återstår mycket att göra, men också att de som sedan tidigare bedriver ett aktivt vattenarbete ligger i framkant. Cirkulation har besökt ... Läs mer

VA-aktuellt

Gröna perspektiv

Idag finns över 100 representanter från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och skogsägarföreningarna som medlemmar i vattenråd. Nu har bland annat deras erfarenheter och åsikter samlats som grund för rapporten –Vattenråden i Sverige – de gröna näringarnas perspektiv–.Rapporten är framtagen av ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 4 5 6 >>