Sök

Visar sökresultat för: vattendirektivet

VA-aktuellt

EU-dom kan ge mycket högre krav i vattenärenden

EU-domen EU-dom kan ge mycket högre krav i vattenärenden Nu kommenterar vattenmyndigheterna den EU-dom från i somras som kan ändra en del av tillämpningen för tillsyns- och prövningsärenden enligt miljöbalken. Mycket högre krav kan behöva ställas. ... Läs mer

VA-aktuellt

Svensk kritik mot vattendirektivet

Vattendirektivet När 27 länder samlas i Milano för att diskutera framtidens vattenförsörjning framför Sverige kritik mot delar av EU:s vattendirektiv. Svenskt Vatten vill att vattenfrågorna integreras i fler politikområden. ... Läs mer

Cirkulation 6/15

Hur stort är miljöhotet från små avlopp?

Enskilda avlopp framhålls ofta som betydande källa till miljöbelastande utsläpp, framför allt av fosfor. Den totala kostnaden för förbättring av landets förmodade antal »bristfälliga« småavlopp kan även vid försiktig uppskattning beräknas till minst ett tiotal miljarder kronor om samtliga dessa ... Läs mer

Cirkulation 5/15

Är mer fosfor i vatten alltid ett miljöproblem?

I Vattenmyndigheternas förslag på åtgärdsprogram är åtgärder för minskad övergödning av våra vattenförekomster högt prioriterade. Kostnaden för minskade utsläpp av till exempel fosfor beräknas till många miljarder kronor. Men är alla föreslagna åtgärder verkligen nödvändiga eller ens önskvärda? ... Läs mer

VA-aktuellt

Regeringen prövar åtgärdsprogrammet snarast

Vattendirektivet Regeringen kommer att ta upp frågorna om vattenmyndigheternas åtgärdsförslag snarast möjligt. Det lovade Klimat- och miljöminister Åsa Romson i riksdagen igår. ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

Vattenmyndigheterna begär prövning av regeringen

Vattendirektivet Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt begär att regeringen ska pröva förslaget till åtgärdsplan för distriktet. Övriga vattenmyndigheter väntas följa efter. Detta efter att begäran om prövning inkommit från ett stort antal kommuner och även Jordbruksverket. ... Läs mer

VA-aktuellt

LRF kritiserar åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammen Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en av flera remissinstanser som är starkt kritiska till vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram inför nästa förvaltningscykel av vattendirektivet. ... Läs mer

VA-aktuellt

Regeringen måste överpröva vattenmyndigheternas arbete

Debatt Brist på statlig finansiering och politisk styrning gör att vattenmyndigheternas åtgärdsprogram har allvarliga brister. Regeringen bör nu överpröva myndigheternas arbete. Det skriver företrädare för SKL, Svenskt Vatten och LRF på SVD Brännpunkt idag. ... Läs mer

VA-aktuellt

Gör om och gör rätt

Vattenförvaltningen Flera remissinstanser är hårda i sina omdömen om Vattenmyndigheternas förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer inför de kommande årens vattenarbete. Nu kommer Växjö kommun med budskapet ”Gör om och gör rätt”. ... Läs mer

VA-aktuellt

EU ifrågasätter Sveriges införande av vattendirektivet

EU Sverige har fortfarande inte införlivat delar av vattendirektivet på ett korrekt sätt i svensk lagstiftning. Det anser EU-kommissionen i en kompletterande formell underrättelse den 26 november i år. Sedan skriftväxlingen inleddes 2007 har kommissionen valt att inte gå vidare med vissa av de ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 4 ... 6 >>