Sök

Visar sökresultat för: vattendirektiv

Cirkulation 5/19

Kyliga verk i Härjedalen

Härjedalens kommun satsar i projektet VA 2025 på att få ett helhetsgrepp på VA-­försörjningen. Samtidigt måste om- och nybyggnationer av reningsverk skyndas på då förelägganden från länsstyrelsen och hot från EU spetsar till situationen. Härjedalens kommun i södra Jämtland har landets högsta medelhöjd ... Läs mer

VA-aktuellt

EU hotar med stämning om vattendirektivet

EU EU-kommissionen lämnar nu ett så kallat motiverat yttrande till Svergie gällande brister i Sveriges införlivande av EU:s ramdirektiv för vatten, i lagstiftningen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Tidplan och finansiering viktiga i åtgärdsprogram

Åtgärdsprogram Det är finansieringsfrågan som är den stora frågan som diskuteras när det gäller åtgärdsprogrammen i enlighet med vattendirektivet. Det konstaterar vattenmyndigheterna i ett gemensamt yttrande, som också vill ha en tydlig tidplan från regeringen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Samråd om åtgärdsprogram

Vattendirektivet Sveriges vattenmyndigheterna genomför från 1 november ett samråd för myndigheternas förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. Arbetet kommer att sätta ramarna för vattenförvaltningen fram till 2021. ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenlagstiftningen allt för myndighetsstyrd

Myndigheter och domstolar har svårt att tolka den svenska vattenlagstiftningen. Oklarheter i EUs ramdirektiv för vatten har förts in i den svenska lagstiftningen.  Det gör att myndigheter får ta för många beslut av politisk karaktär.Det skriver juristerna Ulf Bjällås och Magnus Fröberg i en analys av de ... Läs mer

Annons:
VAK 2022 EB
VA-aktuellt

Bakslag för danskt åtgärdsprogram för vattendirektivet

Danmarks antagande av 23 statliga vattenplaner upphävs av den danska överprövningsmyndigheten Natur- og Miljøklagenævn. Anledningen är att remisstiden i samband med implementeringen av planerna var för kort, bara åtta dagar.Den danska statens åtgärdsplaner för att uppnå god vattenstandard enligt ... Läs mer

VA-aktuellt

Recipientbryderi

Roslagsvatten har hamnat i bryderi. Frågan är om man ska lösa behovet av ökad avloppsreningskapacitet med utbygg­nad av egna anläggningar i Österåker och Vaxholm eller överföring till Käppala­verket. Hur påverkar vattendirektivet?Margretelundsverket i Österåker har Stockholms mellanskärgård som ... Läs mer

VA-aktuellt

Dålig prispolitik

Sverige saknar den effektiva prispolitik som vattendirektivet kräver. Trots att det gått två år sedan EU-kommissionen inledde en rättsprocess mot Sverige har inte mycket hänt. Och den utredning som skulle se över ekonomiska styrmedel och prispolitik för vattentjänster verkar i skrivande stund ... Läs mer

VA-aktuellt

Utvecklad dialog

På Nationellt Vattenforum 09 i Stockholm i början av november var huvudbudskapet från vattenmyndigheterna att de tagit intryck av alla de remisssvar de fått under samrådet och att de vill utveckla dialogen med intressenterna i vattenområdet.Den 22 december ska de fem vattenmyndigheterna lämna ifrån sig ... Läs mer

Annons:
Wateraid