Sök

Visar sökresultat för: våtmark

Cirkulation 5/21

Renässans för våtmarker på gång

Våtmarker som ett reningssteg vid spillvattenrening har använts i Sverige i över 20 år. När våtmarker också kan reducera läkemedelsrester kan det vara dags för en renässans. Begreppet våtmarksanläggningar för spillvattenrening startade i vårt land i slutet av 1990-talet. ... Läs mer

VA-aktuellt

Teknisk våtmark på gång i Smedjebacken

Våtmark En vattenpark för bland annat slutpolering av renat avloppsvatten, ska byggas i Smedjebackens kommun. Detaljplanen har nu antagits av kommunfullmäktige. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny våtmark tar hand om dagvatten

Våtmark I Katrineholms kommun byggs en våtmark för att klimatanpassa tätorten och ta hand om dagvattenflöden. Våtmarksarbetet sker i samverkan med såväl andra offentliga som privata aktörer. ... Läs mer

Cirkulation 6/18

Våtmark Oxelösund fyller 25 år

I ett kvarts sekel har Brannäs våtmark i Oxelösund utvecklats från ett experiment till en fungerande avloppsreningsanläggning av hög klass. Inte hela vägen har kantats av rosor, men i nuläget är det välkända rekreationsområdet i prima form. Det firades med en våtmarksvandring i slutet av maj övervakad av en ... Läs mer

Cirkulation 2/18

Våtmarker: avskiljning av läkemedelsrester

Från branschen Avskiljning av läkemedelsrester i våtmark med olika strömnings- och syreförhållanden har undersökts i laboratorie- och fullskala. Ett tiotal läkemedel har provats och resultaten är överlag goda. Våtmarker med horisontell eller vertikal strömningsriktning (infiltration) är vanliga ... Läs mer

Annons:
EndressHauser 2021b
VA-aktuellt

Läkemedelsrester kan renas i våtmark

Läkemedel Läkemedelsrester i avloppsvatten kan reduceras i anlagda våtmarker. Försök med ett tiotal läkemedel har gett överlag goda resultat. ... Läs mer

Cirkulation 4/16

Ny våtmark för kväverening i Östhammar

Karö våtmark i Östhammar invigdes i höstas. Våtmarken tar hand om framförallt kvävereduktion i det utgående vattnet från Östhammars reningsverk. Målet är att förbättra vattenkvaliteten i fjärdarna nära Östhammar. I kustkommunen Östhammar i Uppland har frågan om hur vattenkvaliteten i ... Läs mer

Cirkulation 3/13

Våtmarkerna möts av nyväckt intresse

Kall april. Sångsvanarna glider långsamt över öppna strömmande vatten. Stubbar med märken efter bävrarnas framfart under vintern. På besök i en mycket stabil och driftsäker avloppsreningsanläggning.Nynäshamns våtmark för avloppsvattenrening är en av de äldsta i Sverige. Tekniken firar ... Läs mer

VA-aktuellt

Stor våtmark planeras i Åstorp

Vid Kölebäcken i Åstorps kommun planeras en våtmark på cirka 50 – 55 hektar. Anledningen är höga halter av näringsämnen i Kölebäcken som våtmarken skulle kunna ta hand om innan de når vattendraget.Våtmarken kommer finansieras av länsstyrelsen i Skåne län. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny våtmark i Skara

Skara kommun anlägger en 7 500 kvadratmeter stor våtmark vid Karstorp. Detta för att avlasta vattendragen Dofsan och Drysan. Framöver planeras flera våtmarker i Dofsans och Drysans avrinningsområden.– Tanken är att vi ska få ett helt system med våtmarker, säger kommunekolog Morgan Johansson till Nya ... Läs mer

Annons:
Wateraid