Sök

Visar sökresultat för: uppströmsarbete

Cirkulation 3/18

Förbättrad slamkvalitet med Revaq

Slamgödsling är, och har alltid varit, kontroversiellt. Den intensiva slamdebatten har lett till att det framgångsrika uppströmsarbete som de Revaq-certifierade reningsverken bedriver har hamnat i skymundan. Men faktum är att de genom sitt trägna detektivarbete är miljöhjältar i det tysta. ... Läs mer

VA-aktuellt

Nya reningsverk på yrkestvätterier

Industri Yrkestvätterierna Berendsen satsar på nya reningsverk vid sina tvätterier för arbetskläder i Sundsvall, Umeå och Helsingborg. Under 2017 tas mekanisk-kemiska reningsverk i drift för att klara tungmetaller och andra förorenande ämnen som ofta finns i yrkeskläder. ... Läs mer

Cirkulation 6/16

Detektivarbete spårade kadmiumkälla

Klassiskt detektivarbete i Trelleborg ledde till att en kadmiumalstrande förändring i en verksamhet kunde spåras och åtgärdas. Noggrann kartläggning, research, ­sektionerade provtagningar och riktade informationskampanjer löste problemen. Sveriges sydligaste stad Trelleborg markerar sin ... Läs mer

VA-aktuellt

Offensiv mot giftiga ämnen i Landskrona

I Landskrona tar nu NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) krafttag i uppströmsarbetet för att komma tillrätta med främmande ämnen i avloppsvattnet.– Vi arbetar med uppströmsarbete inom hela NSVA, men just nu tar vi ett krafttag i Landskrona, där vi har störst problem med oönskade ämnen i ... Läs mer

Cirkulation 3/13

Triclosanvaror nästan utfasade i Sverige

Varor med triclosan har nästan fasats ut från den svenska marknaden. Det visar mätningar av triclosanhalter i slam, som såväl Naturvårdsverket som enskilda avloppsreningsverk gör. Framgångsrikt uppströmsarbete är orsaken.Uppströmsarbete, det vill säga att minska miljögifter vid källan, är ett ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2021
VA-aktuellt

VA Syd inventerar med Envomap

VA Syd vill kontrollera hur olika kemiska ämnen används i miljöfarliga verksamheter. De vänder sig till så kallade B-verksamheter, tillståndspliktiga verksamheter men som inte räknas till de mest miljöstörande. Det kan röra sig om till exempel krematorier och större djurhållande lantbruk. ... Läs mer

VA-aktuellt

Danmark driver på kemikaliearbete

Danmark har troligen världens mest ambitiösa strategi för att minska utsläppen av miljögifter. Anledningen är att danska män har den sämsta spermiekvaliteten i EU och också är hårt drabbade av testikelcancer, vilket många forskare kopplar till hormonstörande kemikalier.På konferensen Giftfri Miljö, ... Läs mer

Cirkulation 7/08

Stockholm satsar på uppströmsarbete

En kemikaliepakt med handeln, hårdare tillämpning av miljö­anpassad upphandling, miljöpro­filerade byggprojekt och – faktiskt – bättre städning. Det är några förslag för att minska utsläppen av fem prioriterade grupper av miljögifter i Stockholm.Projektet Nya gifter – Nya verktyg, som finansierats ... Läs mer

VA-aktuellt

Vässat uppströmsarbete i Öresund

Behöver du nya infallsvinklar på uppströmsarbetet i din kommun? Eller har du bra tips som du vill dela med dig till andra? I så fall, gå in på www.spillvatteninfo.se.Hemsidan är ett resultat av det dansk-svenska projektet Källsamarbetet mellan avloppsreningsverk, avfallsanläggningar, myndigheter och ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2021