Sök

Visar sökresultat för: upphandling

VA-aktuellt

Upphandling av vattenverk måste göras om

Upphandling Upphandlingen av vattenverket i Hallaryd, Älmhults kommun, måste göras om. En reservation i det vinnande anbudet gjorde upphandlingen ogiltig. Det visar en dom i förvaltningsrätten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Konkurrensverket synar reningsverksprojekt

Upphandling Konkurrensverket vill syna de pågående utvecklingsprojekten på reningsverket i Simrishamn. I projektet deltar bland annat IVL Svenska Miljöinstitutet och Region Skåne. ... Läs mer

VA-aktuellt

Måste bli bättre på att ställa krav

Upphandling Allt viktigare syns behovet av att välja rätt kvalitet på rör och rördelar vid nyanläggning. Att materialfel uppstår som leder till läckage redan efter 15 – 20 år är oförsvarligt. Det konstaterades vid ett seminarium om tryckrör anordnat av leverantörsföretaget Terana i Kungsör. ... Läs mer

VA-aktuellt

Regeringen skapar ny upphandlingsmyndighet

Budgetproposition Konkurrensverkets uppgifter inom upphandlingsområdet tas över av en ny myndighet. Regeringen har i budgetpropositionen 2015 föreslagit inrättandet av en ny myndighet för upphandlingsstöd från den 1 september 2015. Regeringens förslag innebär att samtliga uppgifter som rör ... Läs mer

VA-aktuellt

Upphandlingsmiss för grävmaskinstjänster

Bergs kommun i Jämtland har underlåtit att handla upp nya grävmaskinstjänster sedan den senaste upphandlingen 2010.– Det är trist att det blivit så här. Det är den mänskliga faktorn, det har helt enkelt inte blivit av, säger VA-chef Egon Karlsson till Länstidningen Östersund.I princip har ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2021
VA-aktuellt

För låga anbud kan underkännas

Det kan vara rätt av en kommunal upphandlare att förkasta anbud som bedöms vara för låga för att vara seriösa. Det visar en dom i Kammarrätten där Göteborgs kommunala upphandlingsbolag fått rätt i ett må som gäller en upphandling av ramavtal för mindre byggarbeten, det berättar Sveriges Radio Göteborg.Om ... Läs mer

Cirkulation 5/13

Svårt att förenkla kemikalieupphandling

Upphandling av vattenreningskemikalier är ett besvär för många kommunala VA-verk. För två år sedan samlades ­leverantörer och kunder på Cirkulations redaktion för att få igång en dialog om kemikalieupphandling. Nu är det dags att se hur långt dialogen nått.Kemikalier är speciellt. Eller rättare sagt, de ... Läs mer

VA-aktuellt

Östersund avbryter maskin- och transportupphandling

Östersunds kommun har beslutat att avbryta kommunens pågående upphandlingen av maskin-, transport- och lastbilstjänster. Detta för att kommunen bedömer att ett av anbuden kan strida mot konkurrenslagstiftningen.Det är tekniska förvaltning som har försökt att handla upp maskin-, transport- och ... Läs mer

VA-aktuellt

LOU/LUF hinder?

Det är ganska vanligt att lagarna om offentlig upphandling, LOU och LUF, upplevs som hinder i VA-branschen. Miss­nöjet är större bland leverantörerna än bland kunderna. Det visar en enkät som VA-tidskriften Cirkulation gjort tillsammans med branschorganisationen Varim.87 procent av de tillfrågade ... Läs mer

VA-aktuellt

SKL Kommentus vann upphandlingsärende

Förvaltningsrätten avslog Dahl Sverige AB:s begäran om överprövning av upphandling av VA-material 2012. SKL Kommentus Inköpscentral fick därmed rätt i att man i förfrågningsunderlaget inte behöver ange alla tekniska specifikationer för att lämna elektroniska anbud samt att även elektroniska anbud ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 4 5 6 >>