Sök

Visar sökresultat för: upphandling

VA-aktuellt

Upphandlingstvist har försenat vattenverk med 1 1/2 år

Upphandling En upphandlingstvist mellan Purac, Malmberg och Östersunds kommun gör att kommunens förnyelse av Minnesgärde vattenverk är ordentligt försenat. ... Läs mer

Cirkulation 1/18

Alla aktörer måste klara krav på 150 år

Från branschen Sverige går från en normal projektering att VA-näten ska hålla i 100 år, till att dra ut livslängden till 150 år. Detta är extremt, vi har inte sett något annat land som har så höga krav. Konsekvensen blir en omfattande och nödvändig omställning hos alla inblandade – från beställare till ... Läs mer

Cirkulation 7/17

Varim 50 år vill ha en bättre dialog

Kompetensförsörjning och upphandling. Det är två huvudfrågor för VA-branschen de närmaste åren. För att lösa dem behövs mer dialog och samverkan mellan branschens parter. Det är budskapet från 50-årsjubilerande Varim. När vattenteknikindustrins bransch­organisation Varim samlades för ... Läs mer

VA-aktuellt

Lidköping satsar på tidig info till entreprenörer

Upphandling Lidköpings kommun söker nu ett tidigt samarbete med entreprenörer inför byggandet av Lidköpings nya reningsverk. I december hålls en tidig informationsträff. ... Läs mer

VA-aktuellt

Upphandling av vattenverk måste göras om

Upphandling Upphandlingen av vattenverket i Hallaryd, Älmhults kommun, måste göras om. En reservation i det vinnande anbudet gjorde upphandlingen ogiltig. Det visar en dom i förvaltningsrätten. ... Läs mer

Annons:
Elmia VA-mässan 2018
VA-aktuellt

Konkurrensverket synar reningsverksprojekt

Upphandling Konkurrensverket vill syna de pågående utvecklingsprojekten på reningsverket i Simrishamn. I projektet deltar bland annat IVL Svenska Miljöinstitutet och Region Skåne. ... Läs mer

VA-aktuellt

Måste bli bättre på att ställa krav

Upphandling Allt viktigare syns behovet av att välja rätt kvalitet på rör och rördelar vid nyanläggning. Att materialfel uppstår som leder till läckage redan efter 15 – 20 år är oförsvarligt. Det konstaterades vid ett seminarium om tryckrör anordnat av leverantörsföretaget Terana i Kungsör. ... Läs mer

VA-aktuellt

Regeringen skapar ny upphandlingsmyndighet

Budgetproposition Konkurrensverkets uppgifter inom upphandlingsområdet tas över av en ny myndighet. Regeringen har i budgetpropositionen 2015 föreslagit inrättandet av en ny myndighet för upphandlingsstöd från den 1 september 2015. Regeringens förslag innebär att samtliga uppgifter som rör ... Läs mer

VA-aktuellt

Upphandlingsmiss för grävmaskinstjänster

Bergs kommun i Jämtland har underlåtit att handla upp nya grävmaskinstjänster sedan den senaste upphandlingen 2010.– Det är trist att det blivit så här. Det är den mänskliga faktorn, det har helt enkelt inte blivit av, säger VA-chef Egon Karlsson till Länstidningen Östersund.I princip har ... Läs mer

VA-aktuellt

För låga anbud kan underkännas

Det kan vara rätt av en kommunal upphandlare att förkasta anbud som bedöms vara för låga för att vara seriösa. Det visar en dom i Kammarrätten där Göteborgs kommunala upphandlingsbolag fått rätt i ett må som gäller en upphandling av ramavtal för mindre byggarbeten, det berättar Sveriges Radio Göteborg.Om ... Läs mer

Annons:
Paab 2018
<< 1 2 3 4 >>