Sök

Visar sökresultat för: tungmetaller

VA-aktuellt

Slam på åkermark ger inte mer metaller i grödan

Slam Slamtillförsel under nära 40 år har inte haft någon negativ påverkan på växternas upptag av tungmetaller i fullskaleförsök i Skåne. Det går inte heller att se några förhöjda halter av mikroplaster eller påverkan av antibiotikaresistenta bakterier. Det är några av slutsatserna i en ny rapport om ... Läs mer

VA-aktuellt

Nya reningsverk på yrkestvätterier

Industri Yrkestvätterierna Berendsen satsar på nya reningsverk vid sina tvätterier för arbetskläder i Sundsvall, Umeå och Helsingborg. Under 2017 tas mekanisk-kemiska reningsverk i drift för att klara tungmetaller och andra förorenande ämnen som ofta finns i yrkeskläder. ... Läs mer

VA-aktuellt

Brunnsägare uppmärksammas på tungmetaller

Linköping Nu gör Linköpings kommun en stor satsning för att ta få fastighetsägare att ha bättre kontroll på enskilda brunnar. I Linköpingsområdet finns en del av de områden som Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, pekat ut som riskområden för tungmetaller i grundvatten. ... Läs mer

Annons:
VAK 2022 EB
VA-aktuellt

Selektiv vattenreningsteknik under utveckling

FoU Specialanpassade magnetiska mikrosfärer ska användas i utvecklingen av vad som kallas ett nytt koncept för vattenrening. Förhoppningen är att kunna få bort till exempel tungmetaller, läkemedelsrester och hormonstörande ämnen. ... Läs mer

Annons:
Paab 2022