Sök

Visar sökresultat för: slam

VA-aktuellt

Stora fördelar med källsorterat avlopp

Avloppssystem Det finns stora fördelar med det källsorterande avloppssystem som håller på att ta form i Oceanhamnen i Helsingborg. Lundaforskaren Hamse Kjerstadius, doktorand i kemiteknik vid LTH, har granskat systemet. Han menar att biogasproduktion, växtnäringsåtervinning och värmeåtervinning ... Läs mer

Cirkulation 2/17

Förbränning av avloppsslam på gång

Runt om i Sverige pågår teknikutveckling för att kunna bränna slam effektivt samtidigt som fosfor utvinns. Trycket kan nu öka ytterligare efter att den tyska regeringen föreslagit ett krav på återvinning av fosfor ur avloppsslam. Intresset för torkning och förbränning av avloppsslam ökar hos de svenska ... Läs mer

VA-aktuellt

Svedala får PFOS-skadestånd av Swedavia

PFOS Svedala kommun har vunnit en rättstvist om PFOS-förorenat avloppsslam mot Swedavia. Swedavia blir skyldiga att betala nära 4,3 miljoner kronor i skadestånd och rättegångskostnader till kommunen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Tyskt slamförslag väcker intresse

Slam Den tyska regeringens proposition om krav på återvinning av fosfor ur avloppsslam följs noga av den svenska VA-branschen. Samtidigt skiljer förutsättningarna en hel del mellan länderna. ... Läs mer

VA-aktuellt

Tyskt krav på återvinning av fosfor ur slam

Slam I Tyskland ställs nu krav på återvinning av fosfor ur avloppsslam. Onsdag 18 januari lade regeringen fram ett förslag till avloppsslamförordning som ställer krav på att reningsverken ska börja förbereda för fosforåtervinning. ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2021
VA-aktuellt

Miljö- och hälsa i Lomma JO-anmält

Slam Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun har JO-anmälts av två slamentreprenörer. Entreprenörerna menar att personligt tyckande har påverkat myndighetsutövningen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Lomma nekas prövningstillstånd i slammål

Slam Lomma kommun får inte prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen för den överklagan som lämnats in i ett fall där kommunen ville förbjuda slamspridning på en jordbruksfastighet. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ekobalans får miljöpris för slamteknik

Näringsliv Ekobalans får årets miljöpris från Region Skåne. Detta för arbetet med att tillvarata näringsämnen ur restmaterial från reningsverk, livsmedelsindustri med mera. ... Läs mer

Cirkulation 7/16

Lomma kommun vill förbjuda slamspridning – eller?

Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun har förbjudit och vill förbjuda framtida spridning av slamgödsel trots kännedom om prejudikat från Mark- och ­miljööverdomstolen om motsatsen. Samtidigt har VA-verket i kommunen som mål att allt eget slam ska användas på produktiv mark. Frågan om användning av ... Läs mer

Cirkulation 6/16

Detektivarbete spårade kadmiumkälla

Klassiskt detektivarbete i Trelleborg ledde till att en kadmiumalstrande förändring i en verksamhet kunde spåras och åtgärdas. Noggrann kartläggning, research, ­sektionerade provtagningar och riktade informationskampanjer löste problemen. Sveriges sydligaste stad Trelleborg markerar sin ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2021
<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 21 >>