Sök

Visar sökresultat för: slam

VA-aktuellt

Ekobalans får miljöpris för slamteknik

Näringsliv Ekobalans får årets miljöpris från Region Skåne. Detta för arbetet med att tillvarata näringsämnen ur restmaterial från reningsverk, livsmedelsindustri med mera. ... Läs mer

Cirkulation 7/16

Lomma kommun vill förbjuda slamspridning – eller?

Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun har förbjudit och vill förbjuda framtida spridning av slamgödsel trots kännedom om prejudikat från Mark- och ­miljööverdomstolen om motsatsen. Samtidigt har VA-verket i kommunen som mål att allt eget slam ska användas på produktiv mark. Frågan om användning av ... Läs mer

Cirkulation 6/16

Detektivarbete spårade kadmiumkälla

Klassiskt detektivarbete i Trelleborg ledde till att en kadmiumalstrande förändring i en verksamhet kunde spåras och åtgärdas. Noggrann kartläggning, research, ­sektionerade provtagningar och riktade informationskampanjer löste problemen. Sveriges sydligaste stad Trelleborg markerar sin ... Läs mer

VA-aktuellt

Läkemedelsrester i slam bryts ned effektivt i jord

Slam Rester från många läkemedel binds och bryts ned effektivt i jord. Endast mycket låga halter av några få läkemedelsrester kunde påvisas i jordbruksmark i försök efter slamgödsling och inga läkemedel kunde hittas i markvattenproverna. ... Läs mer

VA-aktuellt

Samarbete kring teknik för fosforåtervinning

Slam Vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet har man intresserat sig för slamförbränning under flera år. Nu har ett konsortium bildats för att kunna få fram praktiskt fungerande teknik, som bygger på samförbränning av pelleterat slam och annan biomassa. En förstudie och en pilotanläggning är ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
VA-aktuellt

Lomma kommun får inte förbjuda slamspridning

Slam Det är tillåtet att sprida reningsverksslam även i Lomma kommun. Mark- och miljödomstolen har gett ett lantbruksföretag i Lomma kommun rätt mot kommunens Miljö- och byggnadsnämnd som velat stoppa slamspridningen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ekeby reningsverk renoveras

Reningsverk Slamavvattningsanläggningen vid Ekeby reningsverk i Eskilstuna byggs om. Anläggningen ska vara klar nästa sommar och budgeteras till 54 miljoner kronor. ... Läs mer

VA-aktuellt

Finsk storsatsning på återvinning av näringsämnen

Slam Finland lanserar ett statligt program för återföring av växtnäring från bland annat avloppsslam. Det treåriga programmet finansieras med motsvarande 115 miljoner kronor. ... Läs mer

VA-aktuellt

Havererade vassbäddar i Älmhult tappar hela värdet

Älmhult Värdet av vassbäddar bör avskrivas direkt, efter att bäddarna havererat under hösten. Den bedömningen gör VA-förvaltningen i Älmhult. ... Läs mer

VA-aktuellt

Käppala vill utreda kopparhalter

Slam Käppalaverket på Lidingö har problem med ökande kopparhalter i avloppslammet. Nu vill Käppalaförbundet tillsammans med Norrvatten få ett examensarbete gjort för att studera problemen. ... Läs mer

Annons:
Paab 2020
<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 20 >>