Sök

Visar sökresultat för: slam

Cirkulation 8/08

Fördelar med ultraljud trots flera frågetecken

När Gässlösa reningsverk i Borås installerade ultraljudsanläggning i slambehandlingen väckte det viss uppmärksamhet. En utvärde­ring har väckt en del frågetecken kring tekniken men i Borås fortsätter man att använda ultra­ljudet och tycker sig se en del fördelar.Allra först ut med ultraljud i Sverige ... Läs mer

Cirkulation 8/08

Slam löser problem i förbränningspannor

Med avloppsslam inblandat i bränslet försvinner många problem som finns i förbrännings­pannor. Kombinerat med nya metoder för återföring av fosfor ur aska öppnas intressanta perspektiv.Så som det ser ut idag i fosforindustrin så kan det inte ta många år innan fosforpriserna skjuter i höjden. Det är dr ... Läs mer

Cirkulation 5/08

Bättre återvinning av värme från rötat slam

Sedan några månader tillbaka har kapaciteten på värmeåtervinningen från biogasreaktorn förbättrats vid reningsverket i Kalmar. Äldre och utrymmeskrävande rörvärmeväxlare har ersatts av mera kompakta och effektivare värmeväxlare. Inves­teringen på cirka en miljon kronor har en uppskattad ... Läs mer

Annons:
VAK 2022 EB
VA-aktuellt

Forskargrupp: återvinning av fosfor är nödvändigt

Brist på fosfor är ett allvarligt hot mot matproduktionen i en ganska nära framtid. Den varningen kommer från forskare i Australien, Europa och USA. Under sommaren fick de uppmärksamhet genom en artikel i brittiska The Times. Forskarstu­deranden Dana Cordell vid Tema Vatten i Linköping finns med i ... Läs mer

Cirkulation 4/08

Kretslopp sluts med fosfor ur slamaska

Bränn avloppsslammet, återvinn fosfor och fällningskemikalier ur askan. Håller det lilla Uppsala­företagets teknik vad den lovar kommer dagens slamhantering att förändras.De vita kantiga fosforsmulorna har återvunnits ur den gråbruna askan som bildas när avloppsslammet har förbränts. De består av ... Läs mer

VA-aktuellt

Stockholm Vatten beslutar certifiera reningsverksslam

Stockholm Vatten har beslutat att certifiera slammet från reningsverken i Bromma och Henriksdal enligt Svenskt Vattens certifieringssystem. I höst påbörjas en upphandling av ny slamentreprenör för de kommande åren.– Enligt vår nya slamstrategi ska Stock­holm Vatten arbeta för att slam används på ... Läs mer

VA-aktuellt

Smart slamlösning ger pris till upphovsmän i Halmstad

Åtta drifttekniker vid Västra Strandens reningsverk i Halmstad får dela på 156 000 kronor för sin smarta slamlösning. Driftteknikerna har byggt en egen slammottagning som sparar en halv miljon kronor årligen i transportkostnader åt Halm­stads kommun.I Halmstad fick man för några år ­sedan problem med ... Läs mer

Annons:
Paab 2022