Sök

Visar sökresultat för: slam

VA-aktuellt

Återför mer fosfor från avlopp

Återföringen av fosfor från avlopp måste öka. Skärp kraven på slammets kvalitet och upphetta det för att minimera smittspridning. Det är ett par av förslagen i Naturvårdsverkets förslag till regeringen i den uppdatering av Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp, som överlämnades igår.– Vi vill öka ... Läs mer

VA-aktuellt

Få VA-motioner

När den allmänna motionstiden i riksdagen gick ut för året första veckan i oktober hade ledamöterna lämnat in totalt 3 815 motioner. Bara ett femtontal hade anknytning till VA-området.EU:s ramdirektiv för vatten var ämne för ett par motioner. Staffan Danielsson (C) och Solveig Zander (C) är oroliga för att ... Läs mer

VA-aktuellt

Certifierat slam ifrågasätts

I Göteborg arrangerade Ekocentrum och Ingenjörer för miljön en föreläsning, i början av september, där både slamkritikern Gunnar Lindgren och Gryaabs utvecklingschef Ann Mattsson deltog. Gryaab fick nyligen sitt slam Revaq-certifierat men Lindgren hävdade att slam på åkermark är skadligt och att Revaq ... Läs mer

Cirkulation 5/09

Rötning och kvarnar får högt kretsloppsbetyg

I takt med att oljepriserna stiger och reserverna av lättbrytbara mineraler minskar blir avlopps- och bioavfallshanteringens ­betydelse för resurshushållning och energiutvinning allt större. I Göteborg har man redan ­börjat förbereda sig. I rapporten Systemstudie Avlopp jämförs sju alternativa ... Läs mer

Cirkulation 8/08

Fördelar med ultraljud trots flera frågetecken

När Gässlösa reningsverk i Borås installerade ultraljudsanläggning i slambehandlingen väckte det viss uppmärksamhet. En utvärde­ring har väckt en del frågetecken kring tekniken men i Borås fortsätter man att använda ultra­ljudet och tycker sig se en del fördelar.Allra först ut med ultraljud i Sverige ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2021
Cirkulation 8/08

Slam löser problem i förbränningspannor

Med avloppsslam inblandat i bränslet försvinner många problem som finns i förbrännings­pannor. Kombinerat med nya metoder för återföring av fosfor ur aska öppnas intressanta perspektiv.Så som det ser ut idag i fosforindustrin så kan det inte ta många år innan fosforpriserna skjuter i höjden. Det är dr ... Läs mer

Cirkulation 5/08

Bättre återvinning av värme från rötat slam

Sedan några månader tillbaka har kapaciteten på värmeåtervinningen från biogasreaktorn förbättrats vid reningsverket i Kalmar. Äldre och utrymmeskrävande rörvärmeväxlare har ersatts av mera kompakta och effektivare värmeväxlare. Inves­teringen på cirka en miljon kronor har en uppskattad ... Läs mer

VA-aktuellt

Forskargrupp: återvinning av fosfor är nödvändigt

Brist på fosfor är ett allvarligt hot mot matproduktionen i en ganska nära framtid. Den varningen kommer från forskare i Australien, Europa och USA. Under sommaren fick de uppmärksamhet genom en artikel i brittiska The Times. Forskarstu­deranden Dana Cordell vid Tema Vatten i Linköping finns med i ... Läs mer

Cirkulation 4/08

Kretslopp sluts med fosfor ur slamaska

Bränn avloppsslammet, återvinn fosfor och fällningskemikalier ur askan. Håller det lilla Uppsala­företagets teknik vad den lovar kommer dagens slamhantering att förändras.De vita kantiga fosforsmulorna har återvunnits ur den gråbruna askan som bildas när avloppsslammet har förbränts. De består av ... Läs mer

VA-aktuellt

Stockholm Vatten beslutar certifiera reningsverksslam

Stockholm Vatten har beslutat att certifiera slammet från reningsverken i Bromma och Henriksdal enligt Svenskt Vattens certifieringssystem. I höst påbörjas en upphandling av ny slamentreprenör för de kommande åren.– Enligt vår nya slamstrategi ska Stock­holm Vatten arbeta för att slam används på ... Läs mer

Annons:
Paab 2021