Sök

Visar sökresultat för: skyddsområde

VA-aktuellt

Provborrning i skyddsområde

Vattenskydd Det irländska gruvprospekteringsföretaget Tancred Resources får tillstånd för provborrning inom vattenskyddsområdet för Smedjebackens kommuns huvudvattentäkt. Kommunens överklagan beviljas inte prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Gruvprospektering i skyddsområde

Vattenskydd Smedjebackens kommun kämpar för att hindra en irländsk gruvprospektör att leta metaller inom ett kommunalt vattenskyddsområde. Kommunen överklagar nu till Högsta förvaltningsdomstolen. ... Läs mer

Cirkulation 2/19

Skyddsområden kan bli dyrare

Eskilstuna kommun tvingas betala över 48 miljoner kronor till Rossviks Säteri efter att ett vattenskyddsområde införts. I föreskrifterna för vattenskyddsområdet finns beslut om förbud för potatisodling med användning av växtskyddsmedel. ­Mark- och Miljööverdomstolen tillerkände markägaren ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2020
Cirkulation 3/18

Mycket oklart om framtidens vattenförsörjning

Den första mars 2018 överlämnade regeringen lagrådsremissen »Åtgärder för ett bättre dricksvatten« till Lagrådet. Förslaget, som byggde på delar av Dricksvatten­utredningen, är redan inaktuellt. Det beror dels på svidande kritik från Lagrådet, dels på att regeringen nu har bestämt sig för att vänta ... Läs mer

VA-aktuellt

Simrishamn köper Ystadsvatten

Vattenförsörjning Simrishamns kommun kan komma att börja köpa vatten från Ystad. Detta för att kunna garantera vattenförsörjningen i de södra delarna av kommunen där ett nytt skyddsområde har lett till stora konflikter. ... Läs mer

VA-aktuellt

Bensintillsats förorenar vattentäkt

ETBE Dricksvattnet i Storlien och Storvallen har förorenats av ETBE, ett etanolämne som finns i bensin. Den värst förorenade brunnen är nu tagen ur drift och en reningsanläggning är på plats. ... Läs mer

Annons:
Paab 2020